Chronische zorg

Bij de stichting Gezondheidscentra Nijkerk werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo de beste zorg te kunnen leveren. Voor mensen met een chronische aandoening zijn er multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld, waarin gewerkt wordt langs onze drie pijlers: persoonsgericht, proactief en integraal. We werken er aan om niet meer in ziektespecifieke ketens te werken maar de patiënten met een generieke aanpak te benaderen aangezien er veel mensen meerdere chronische aandoeningen hebben en er veel overlap zit in het zorgproces. (klik hier voor een visual)

Chronische zorg

Bij de stichting Gezondheidscentra Nijkerk werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo de beste zorg te kunnen leveren. Voor mensen met een chronische aandoening zijn er multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld, waarin gewerkt wordt langs onze drie pijlers: persoonsgericht, proactief en integraal. We werken er aan om niet meer in ziektespecifieke ketens te werken maar de patiënten met een generieke aanpak te benaderen aangezien er veel mensen meerdere chronische aandoeningen hebben en er veel overlap zit in het zorgproces. (klik hier voor een visual)

Een zorgprogramma bestaat uit een keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding van één specifieke aandoening of klacht. Het is belangrijk dit zo efficiënt mogelijk te organiseren en ervoor te zorgen dat de verschillende onderdelen goed op elkaar aansluiten. Daarom hebben wij goede samenwerkingsafspraken met de zorgverleners die bij de behandeling van een chronische aandoening betrokken kunnen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan specialisten, diëtisten, apotheker en fysiotherapeuten.

Binnen de stichting Gezondheidscentra Nijkerk is de werkgroep Chronische zorg actief, die op haar beurt verschillende projectgroepen aanstuurt. Een projectgroep wordt tijdelijk ingesteld voor een deelonderwerp (klik hier voor projecten). 

Longzorg

Longzorg Nijkerk is een uniek samenwerkingsverband tussen longarts, huisarts, apotheek en alle overige zorgverleners op het gebied van astma of COPD. We hopen te bereiken dat de longpatiënt betere zorg krijgt en dat men, ondanks de longaandoening, zoveel en zo lang mogelijk gezondheid ervaart.

Deze nieuwe opzet voor longzorg geldt voor alle mensen met de diagnose COPD en/of astma of het vermoeden daarvan, die ingeschreven staan bij één van de Nijkerkse huisartsenpraktijken.

We willen de zorg leveren die bij de individuele patiënt past. Door het goed stellen van de medische diagnose en het in kaart brengen van de eigen ervaringen met betrekking tot de longziekte kunnen we samen met de patiënt medicatie en behandeling inzetten die passend is. Hoe doen we dat?

 

 

 

De huisarts met praktijkondersteuner blijft het eerste aanspreekpunt.

Deze nieuwe vorm van zorg valt onder huisartsenzorg en gaat niet ten koste van het eigen risico. Wel kan het zijn dat de bekostiging anders op het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar wordt aangeduid.

Samenwerken en Informatie delen

Alle zorgverleners werken volgens de professionele standaarden van hun beroepsgroep. Door samen te werken verbeteren we de samenhang in onze zorg. Zo kunnen de patiënten rekenen op een team van zorgprofessionals die kwaliteit hoog in het vaandel hebben, die weten wat de patiënt nodig heeft en die van elkaar weten wat ze doen, om zo samen met de patiënt te komen tot de meest efficiënte behandeling.

Voor een goede behandeling kan het nodig zijn dat zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling onderling gegevens uitwisselen. Het gaat daarbij dan om gegevens die van belang zijn voor de behandeling. Vanwege verantwoording en kwaliteitscontrole worden anoniem gegevens gedeeld met de zorgverzekeraar. Hierbij worden uiteraard de voorschriften uit de toepasselijke wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens) nauwlettend gevolgd.
Mocht de patiënt hier uitdrukkelijk bezwaar tegen willen aantekenen, dan kan men dit doen via de zorgverlener, huisarts of praktijkondersteuner.

Wilt u meer weten lees dan het uitgebreidere document.

Nieuws

Klapper chronische pijn

De projectgroep chronische pijn heeft voorlichtingsmateriaal gemaakt in de vorm van pijneducatie voor de chronisch pijn-patiënt. De klapper helpt patiënten die chronische pijn hebben hun pijn [...]

VitalHealth Engage gelanceerd!

Vol trots hebben wij in week 43 samen met Philips VitalHealth Engage gelanceerd in Nijkerk! We zijn hiermee de eerste zorggroep in Nederland. De eerste patiënten maken nu al gebruik van dit [...]

Aanmeldpunt eerstelijns verblijf

Sinds 23 september 2019 zijn de huisartsen aangesloten op het aanmeldpunt eerstelijns verblijf. Nadat de huisarts heeft afgewogen of eerstelijns verblijf inderdaad de best passende zorgvorm is, [...]

Oncologische zorg in de eerstelijn

Het overzicht oncologische zorg in de eerstelijn is af. Huisartsen, oncologieverpleegkundigen, paramedici, psychologen en POH’s GGZ hebben in een traject van enkele maanden de mogelijkheden voor [...]