Diabetes type 2 (suikerziekte)

Bij diabetes (suikerziekte) is er te veel suiker in uw bloed. Uw bloedsuiker is te hoog. Lange tijd te hoge bloedsuikers geeft schade aan uw hart, ogen, nieren en voeten. De eerste en blijvende stap in uw behandeling is gezond leven.

  • goed eten
  • veel bewegen
  • afvallen als u te zwaar bent

Hierdoor gaat uw bloedsuiker meestal al omlaag. Krijgt u geen goede bloedsuikers? Dan krijgt u ook tabletten die uw bloedsuiker verlagen (1).

Wat kunt u zelf doen om het te voorkomen

Diabetes type 2 is niet altijd te voorkomen, maar u kunt er wel veel aan doen. Het risico op diabetes type 2 is al de helft kleiner als u genoeg beweegt, verstandig eet en niet rookt. U vindt meer hierover op de website van het Diabetes Fonds https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/diabetes-voorkomen/kun-je-diabetes-voorkomen

Diabeteszorg tijdens COVID-19 pandemie:

1. Zorg voor een goede en afwisselende voeding. Beperk, ook in deze tijd, alcohol, suiker, frisdrank en vruchtensappen.

2. Stop met roken. Mensen die roken hebben een hoger risico op infectie en complicaties bij een coronavirusinfectie. Ook nu kan de huisartsenpraktijk u (telefonisch) helpen in de begeleiding bij het stoppen met roken.

3. Zorg voor voldoende beweging, ook als u binnen moet blijven. Er is aangetoond dat voldoende beweging het immuunsysteem versterkt. Ga buiten dagelijks wandelen zo lang het nog kan, doe binnen oefeningen met TV (Nederland in Beweging iedere dag om 9.15 en 13.00) of internet/Youtube, probeer iedere 30 minuten op te staan en even in huis te lopen (verminderen zittijd).

4. Verminder stress en zorg voor ontspanning: zorg regelmatig voor momenten van ontspanning op een dag. Vermijd om de hele dag op internet, TV of telefoon naar het coronanieuws te kijken, maar doe dit bijv. twee keer per dag. Bel of beeldbel regelmatig met dierbare vrienden of familie. Lees een boek of doe een spelletje.

5. Zorg voor een goede nachtrust. Als u thuis moet blijven is het lastiger een vast dagritme aan te houden. Probeer een vaste slaaptijd en wektijd aan te houden, om het slaappatroon te bevorderen.

6. Denk aan de mogelijkheid om een thuisbloeddrukmeter of een bloedglucosemeter aan te schaffen en bespreek deze mogelijkheid met de praktijkondersteuner. U hoeft dan niet naar de praktijk of het laboratorium, kunt zelf uw waardes bijhouden en overleggen met de praktijkondersteuner of de huisarts.

7. Stop nooit met medicatie zonder overleg. In de media circuleren er regelmatig (onjuiste) berichten over negatieve effecten van bepaalde medicijnen bij COVID-19. Stop nooit zonder overleg met medicijnen, maar bel de huisartsenpraktijk voor advies.

8. Bel op tijd bij koorts en hoesten. Als u koorts krijgt (boven de 38 graden) en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid), is het advies om te bellen voor overleg. Ook bij braken of diarree is het belangrijk contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. Soms is het dan verstandig om in overleg met de huisarts medicijnen te stoppen of de dosering te verlagen.

Chronische zorg

Bij de stichting Gezondheidscentra Nijkerk werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo de beste zorg te kunnen leveren. Voor mensen met een chronische aandoening zijn er multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld, waarin gewerkt wordt langs onze drie pijlers: persoonsgericht, proactief en integraal. We werken er aan om niet meer in ziektespecifieke ketens te werken maar de patiënten met een generieke aanpak te benaderen aangezien er veel mensen meerdere chronische aandoeningen hebben en er veel overlap zit in het zorgproces. (klik hier voor een visual)

Waaraan kunt u diabetes type 2 herkennen?
Diabetes type 2 ontwikkelt zich vaak langzaam. De symptomen lijken op dingen die iedereen wel eens heeft. Aanwijzingen kunnen zijn:
● dorst, veel drinken en veel plassen
● moeheid
● last van ogen (rood of branderig of slecht zien)
● slecht genezende wondjes
● infecties die vaak terugkomen zoals blaasontsteking of schimmelinfecties
Herkent u deze symptomen? Maak een afspraak met uw dokter. Met een eenvoudige vingerprik of bloedtest kan al duidelijk worden of u diabetes hebt.

Wat als u diabetes type 2 hebt?
Of u diabetes hebt wordt vastgesteld door uw huisarts. De praktijkondersteuner van de huisarts kan u blijvend begeleiden als het gaat om uw diabetes. Zij is dan ook uw eerste aanspreekpunt. Zij kan u meer vertellen over de aandoening en samen met u kijken wat u zelf kunt doen om uw bloedsuiker omlaag te krijgen en schade (verder) te voorkomen. En in overleg met u en de huisarts zo nodig tabletten geven.

Zij controleert ook jaarlijks of er schade ontstaat aan uw hart en nieren (door bloeddrukmeting en bloedonderzoek) en uw voeten (door voetonderzoek).
Voor controle van uw ogen wordt u doorverwezen naar Saltro voor fundusonderzoek. Samen met de praktijkondersteuner maakt u een zorgplan om problemen op te lossen en erger te voorkomen. Het plan wordt aangepast in de loop van de tijd, afhankelijk van uw wensen en uw meetwaarden.

Het kan helpen hier samen met anderen over na te denken die dezelfde ervaringen hebben. Daarom organiseren we (bij voldoende animo) het Zet een Stap spel.
De diëtist zal u helpen als het gaat om goed eten. Er zijn veel mogelijkheden om te bewegen. Misschien is het voor u iets om aan te sluiten bij WandelFit (of WandelFit Plus) of de Nijkerk Challenge. Hier ontmoet u ook veel mensen met dezelfde aandoening en ervaringen als u. Soms kan het goed zijn een intensiever programma te krijgen bij de fysiotherapeut.

Op de site www.thuisarts.nl staat een duidelijk filmpje: Diabetes Mellitus II, wat doe ik er aan?

Informatie delen
Voor uw zorg maken wij gebruik van ons keteninformatiesysteem. In dit systeem kunnen de praktijkondersteuner en de andere zorgverleners die zorg aan u bieden samenwerken. Zij delen informatie die belangrijk is voor het uitvoeren van uw zorgplan.
Uw toestemming is belangrijk. Dat betekent dat de praktijkondersteuner de stappen in het programma alleen zet, als u dat goed vindt.

Wat betreft de kosten
De zorg bij de huisarts en de diëtist en het oogonderzoek en eventuele consultatie van de internist die bij deze zorg horen vallen onder de basisverzekering en niet onder uw eigen risico. U ziet dit in uw facturen van de zorgverzekeraar als ‘ketenzorg DM’

Nieuws

Theatershow over stoppen met roken

Op woensdag 21 juni vindt de komedie ‘De sToppers’ plaats in Theater Streams Breede Beek. Deze gratis theatershow gaat over stoppen met roken. Na afloop van de voorstelling wordt informatie [...]

Theatershow de sTOPPERS

In een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow worden rokers en mee-rokers meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet. Een show waarin we om rokers denken en waarin we [...]

Vijfde RollatorFit van start!

De RollatorFit is een wandeltocht voor iedereen die in het bezit is van een rollator en in staat is om daarmee minimaal 200 meter te lopen. Het werd georganiseerd door de gezondheidscentra [...]