Diabetes type 2 (suikerziekte)

Bij diabetes (suikerziekte) is er te veel suiker in uw bloed. Uw bloedsuiker is te hoog. Lange tijd te hoge bloedsuikers geeft schade aan uw hart, ogen, nieren en voeten. De eerste en blijvende stap in uw behandeling is gezond leven.

  • goed eten
  • veel bewegen
  • afvallen als u te zwaar bent

Hierdoor gaat uw bloedsuiker meestal al omlaag. Krijgt u geen goede bloedsuikers? Dan krijgt u ook tabletten die uw bloedsuiker verlagen (1).

Wat kunt u zelf doen om het te voorkomen

Diabetes type 2 is niet altijd te voorkomen, maar u kunt er wel veel aan doen. Het risico op diabetes type 2 is al de helft kleiner als u genoeg beweegt, verstandig eet en niet rookt. U vindt meer hierover op de website van het Diabetes Fonds https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/diabetes-voorkomen/kun-je-diabetes-voorkomen

Chronische zorg

Bij de stichting Gezondheidscentra Nijkerk werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo de beste zorg te kunnen leveren. Voor mensen met een chronische aandoening zijn er multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld, waarin gewerkt wordt langs onze drie pijlers: persoonsgericht, proactief en integraal. We werken er aan om niet meer in ziektespecifieke ketens te werken maar de patiënten met een generieke aanpak te benaderen aangezien er veel mensen meerdere chronische aandoeningen hebben en er veel overlap zit in het zorgproces. (klik hier voor een visual)

Waaraan kunt u diabetes type 2 herkennen?
Diabetes type 2 ontwikkelt zich vaak langzaam. De symptomen lijken op dingen die iedereen wel eens heeft. Aanwijzingen kunnen zijn:
● dorst, veel drinken en veel plassen
● moeheid
● last van ogen (rood of branderig of slecht zien)
● slecht genezende wondjes
● infecties die vaak terugkomen zoals blaasontsteking of schimmelinfecties
Herkent u deze symptomen? Maak een afspraak met uw dokter. Met een eenvoudige vingerprik of bloedtest kan al duidelijk worden of u diabetes hebt.

Wat als u diabetes type 2 hebt?
Of u diabetes hebt wordt vastgesteld door uw huisarts. De praktijkondersteuner van de huisarts kan u blijvend begeleiden als het gaat om uw diabetes. Zij is dan ook uw eerste aanspreekpunt. Zij kan u meer vertellen over de aandoening en samen met u kijken wat u zelf kunt doen om uw bloedsuiker omlaag te krijgen en schade (verder) te voorkomen. En in overleg met u en de huisarts zo nodig tabletten geven.

Zij controleert ook jaarlijks of er schade ontstaat aan uw hart en nieren (door bloeddrukmeting en bloedonderzoek) en uw voeten (door voetonderzoek).
Voor controle van uw ogen wordt u doorverwezen naar Saltro voor fundusonderzoek. Samen met de praktijkondersteuner maakt u een zorgplan om problemen op te lossen en erger te voorkomen. Het plan wordt aangepast in de loop van de tijd, afhankelijk van uw wensen en uw meetwaarden.

Het kan helpen hier samen met anderen over na te denken die dezelfde ervaringen hebben. Daarom organiseren we (bij voldoende animo) het Zet een Stap spel.
De diëtist zal u helpen als het gaat om goed eten. Er zijn veel mogelijkheden om te bewegen. Misschien is het voor u iets om aan te sluiten bij WandelFit (of WandelFit Plus) of de Nijkerk Challenge. Hier ontmoet u ook veel mensen met dezelfde aandoening en ervaringen als u. Soms kan het goed zijn een intensiever programma te krijgen bij de fysiotherapeut.

Op de site www.thuisarts.nl staat een duidelijk filmpje: Diabetes Mellitus II, wat doe ik er aan?

Informatie delen
Voor uw zorg maken wij gebruik van ons keteninformatiesysteem. In dit systeem kunnen de praktijkondersteuner en de andere zorgverleners die zorg aan u bieden samenwerken. Zij delen informatie die belangrijk is voor het uitvoeren van uw zorgplan.
Uw toestemming is belangrijk. Dat betekent dat de praktijkondersteuner de stappen in het programma alleen zet, als u dat goed vindt.

Wat betreft de kosten
De zorg bij de huisarts en de diëtist en het oogonderzoek en eventuele consultatie van de internist die bij deze zorg horen vallen onder de basisverzekering en niet onder uw eigen risico. U ziet dit in uw facturen van de zorgverzekeraar als ‘ketenzorg DM’

Nieuws

Klapper chronische pijn

De projectgroep chronische pijn heeft voorlichtingsmateriaal gemaakt in de vorm van pijneducatie voor de chronisch pijn-patiënt. De klapper helpt patiënten die chronische pijn hebben hun pijn [...]

VitalHealth Engage gelanceerd!

Vol trots hebben wij in week 43 samen met Philips VitalHealth Engage gelanceerd in Nijkerk! We zijn hiermee de eerste zorggroep in Nederland. De eerste patiënten maken nu al gebruik van dit [...]

Aanmeldpunt eerstelijns verblijf

Sinds 23 september 2019 zijn de huisartsen aangesloten op het aanmeldpunt eerstelijns verblijf. Nadat de huisarts heeft afgewogen of eerstelijns verblijf inderdaad de best passende zorgvorm is, [...]

Oncologische zorg in de eerstelijn

Het overzicht oncologische zorg in de eerstelijn is af. Huisartsen, oncologieverpleegkundigen, paramedici, psychologen en POH’s GGZ hebben in een traject van enkele maanden de mogelijkheden voor [...]