Algemeen

Als eerstelijns zorgverleners bieden we u medische zorg die vrij toegankelijk is. We hebben allemaal onze eigen praktijk. Maar omdat het in veel gevallen nodig is om samen te werken, maken we met elkaar deel uit van Gezondheidscentra Nijkerk.

Onze missie
Als multidisciplinair samenwerkingsverband zijn wij de faciliterende schil om de inwoner en zorgverlener heen. Hiermee geven wij richting aan ziekte en zorg, gezondheid en welbevinden in een veranderende wereld.

Onze visie
Ieder individu heeft recht op de voor hem/haar passende zorg waarbij de eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en eigen regie zoveel als nodig is gestimuleerd en ondersteund worden.

GC-Nijkerk, een multidisciplinair samenwerkingsverband

Wij hebben de komende jaren drie speerpunten die we heel belangrijk vinden:

 

 

1. We willen graag dat de zorg die wij bieden past bij uw vraagstuk

We noemen dit persoonsgerichte zorg

 

 

 

 

 

2. We willen met u meedenken en vooruit kijken om vragen en problemen te voorkomen

We noemen dit productieve en preventieve zorg

 

 

 

 

 

3. Ook willen we, wanneer het nodig is, samenwerken met anderen om uw vraagstuk te beantwoorden

Dit noemen we integraal in de samenwerking

illustratie-1-wh
illustratie-3-wh
illustratie-2-wh

We hebben een gezamenlijk programma voor mensen met COPD en astma, diabetes en hart- en vaatziekten (chronische zorg) en ouderen. Onderstaande illustratie laat zien dat we zo voor verschillende patiëntgroepen met elkaar bezig zijn:

 

gc-nijkerk-figuur-huis-beleidsplan

Ook de zorgverleners die zich bezighouden met de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de zorg voor jeugd komen bij elkaar om samen afspraken te maken en de zorg te verbeteren. We zoeken daarbij ook contact met bijvoorbeeld het ziekenhuis, de wijkverpleging, het gebiedsteam, Sigma en andere partijen.

Op de volgende pagina’s vindt u uitleg over hoe u ons input kunt geven en over onze samenwerking en gezamenlijke programma’s en wat u zelf kunt doen.