Algemeen

Wij bieden u als eerstelijns zorgverleners medische zorg die vrij toegankelijk is. We hebben allemaal onze eigen praktijk. Maar omdat het in veel gevallen nodig is om samen te werken, maken we met elkaar deel uit van Gezondheidscentra Nijkerk.

GC-Nijkerk, een multidisciplinair samenwerkingsverband

Wij hebben de komende jaren drie speerpunten die we heel belangrijk vinden:

 

1. We willen graag dat de zorg die wij bieden past bij uw vraagstuk

We noemen dit persoonsgerichte zorg

 

 

 

 

 

2. We willen met u meedenken en vooruit kijken om vragen en problemen te voorkomen

We noemen dit productieve en preventieve zorg

 

 

 

 

 

3. Ook willen we, wanneer het nodig is, samenwerken met anderen om uw vraagstuk te beantwoorden

Dit noemen we integraal in de samenwerking

illustratie-1-wh
illustratie-3-wh
illustratie-2-wh

We hebben een gezamenlijk programma voor mensen met COPD en astma, diabetes en hart- en vaatziekten (chronische zorg) en ouderen. Onderstaande illustratie laat zien dat we zo voor verschillende patiëntgroepen met elkaar bezig zijn:

gc-nijkerk-figuur-huis-beleidsplan

Ook de zorgverleners die zich bezighouden met de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de zorg voor jeugd komen bij elkaar om samen afspraken te maken en de zorg te verbeteren. We zoeken daarbij ook contact met bijvoorbeeld het ziekenhuis, de wijkverpleging, het gebiedsteam, Sigma en andere partijen.

Op de volgende pagina’s vindt u uitleg over hoe u ons input kunt geven en over onze samenwerking en gezamenlijke programma’s en wat u zelf kunt doen.