Persoonsgerichte zorg – wat vraagt het van u als patiënt

Wij als zorgverleners in Nijkerk zijn bezig om onze zorg meer op maat voor u te maken. We noemen dit persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte zorg betekent dat we aansluiten bij uw persoonlijke situatie. We gaan uit van wat u wilt, wat u nodig heeft, en wat u kan in uw situatie. Uw verhaal is belangrijk.

Persoonsgerichte zorg – wat vraagt het van u als patiënt

Wij als zorgverleners in Nijkerk zijn bezig om onze zorg meer persoonsgericht te maken. Dat betekent dat we willen aansluiten bij uw persoonlijke situatie, wensen, behoeften en mogelijkheden. Aandacht hebben voor u als unieke persoon. De juiste vragen stellen om de vraag achter de vraag te ontdekken en vooral heel goed luisteren. Ook af en toe stil zijn om u de kans te geven uw verhaal te vertellen. Want uw verhaal is belangrijk.

Wat gaan we anders doen?
Medische richtlijnen en standaarden helpen bij het leveren van goede zorg. Maar dat is niet genoeg. Wat goede zorg is, bepaalt u. Samen met uw zorgverlener. Richtlijnen kunnen daarbij ondersteunen. Uw eigen verhaal staat centraal. Als zorgverlener kunnen we u informatie geven en keuzes voorleggen. Het is belangrijk dat u zelf uw keuze kan maken. Het is immers uw leven.
Soms gebruiken we vragenlijsten om nog meer te weten te komen over uw persoonlijke situatie. Misschien heeft u al gemerkt dat we anders werken, dat zou fijn zijn!

Wat vragen we van u?
We kunnen ons voorstellen dat het voor u ook wennen is. Het vraagt van u om na te denken over wat u belangrijk vindt. Waar u behoefte aan hebt en wat u wilt bereiken. Soms kan het fijn zijn om samen met uw zorgverlener uw eigen doelen op te stellen en te bedenken wat er voor nodig is om die te kunnen halen. Wat u zelf kunt doen en waar u hulp bij nodig heeft en van wie.

Wat kunt u zelf doen?
Het helpt als u vóór uw bezoek uw vragen op papier schrijft. Tijdens het gesprek kunt u de antwoorden op de vragen opschrijven. Dan kunt u het thuis teruglezen. Onderstaand plaatje kan u daarbij helpen:

Microsoft Word – 20180730 persoonsgerichte zorg_flyer.docx

Soms zal uw zorgverlener u vooraf een vragenlijst geven, bijvoorbeeld als u vaker voor hetzelfde op het spreekuur komt. Fijn als u dat wilt invullen. Dat helpt in het gesprek.

Wat als u het lastig vindt?
Laat het uw zorgverlener vooral weten als u iets niet begrijpt. Of als u ergens over twijfelt. We vinden het ook fijn als u laat weten dat u zich niet gehoord voelt, daar kunnen we van leren. We horen het natuurlijk ook graag als het wel goed gaat.

Misschien vindt u het niet prettig om op een andere manier met uw zorgverlener in gesprek te gaan. Misschien wilt u helemaal niets veranderen. Dat mag ook. Vertel dat dan gerust aan uw zorgverlener. Dan houden we daar rekening mee. Ook dat is persoonsgerichte zorg!

Wilt u hierop reageren, dan kan dat via: uwmening@gc-nijkerk.nl

Nieuws

Klapper chronische pijn

De projectgroep chronische pijn heeft voorlichtingsmateriaal gemaakt in de vorm van pijneducatie voor de chronisch pijn-patiënt. De klapper helpt patiënten die chronische pijn hebben hun pijn [...]

VitalHealth Engage gelanceerd!

Vol trots hebben wij in week 43 samen met Philips VitalHealth Engage gelanceerd in Nijkerk! We zijn hiermee de eerste zorggroep in Nederland. De eerste patiënten maken nu al gebruik van dit [...]

Aanmeldpunt eerstelijns verblijf

Sinds 23 september 2019 zijn de huisartsen aangesloten op het aanmeldpunt eerstelijns verblijf. Nadat de huisarts heeft afgewogen of eerstelijns verblijf inderdaad de best passende zorgvorm is, [...]

Oncologische zorg in de eerstelijn

Het overzicht oncologische zorg in de eerstelijn is af. Huisartsen, oncologieverpleegkundigen, paramedici, psychologen en POH’s GGZ hebben in een traject van enkele maanden de mogelijkheden voor [...]