Persoonsgerichte zorg – wat vraagt het van u als patiënt

Wij als zorgverleners in Nijkerk zijn bezig om onze zorg meer op maat voor u te maken. We noemen dit persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte zorg betekent dat we aansluiten bij uw persoonlijke situatie. We gaan uit van wat u wilt, wat u nodig heeft, en wat u kan in uw situatie. Uw verhaal is belangrijk.

Wat gaan we anders doen?
Medische richtlijnen en standaarden helpen bij het leveren van goede zorg. Maar dat is niet genoeg. Wat goede zorg is, bepaalt u. Samen met uw zorgverlener. Richtlijnen kunnen daarbij ondersteunen. Uw eigen verhaal staat centraal. Als zorgverlener kunnen we u informatie geven en keuzes voorleggen. Het is belangrijk dat u zelf uw keuze kan maken. Het is immers uw leven.
Soms gebruiken we vragenlijsten om nog meer te weten te komen over uw persoonlijke situatie. Misschien heeft u al gemerkt dat we anders werken, dat zou fijn zijn!

Persoonsgerichte zorg – wat vraagt het van u als patiënt

Wij als zorgverleners in Nijkerk zijn bezig om onze zorg meer persoonsgericht te maken. Dat betekent dat we willen aansluiten bij uw persoonlijke situatie, wensen, behoeften en mogelijkheden. Aandacht hebben voor u als unieke persoon. De juiste vragen stellen om de vraag achter de vraag te ontdekken en vooral heel goed luisteren. Ook af en toe stil zijn om u de kans te geven uw verhaal te vertellen. Want uw verhaal is belangrijk.

Wat gaan we anders doen?
Medische richtlijnen en standaarden helpen bij het leveren van goede zorg. Maar dat is niet genoeg. Wat goede zorg is, bepaalt u. Samen met uw zorgverlener. Richtlijnen kunnen daarbij ondersteunen. Uw eigen verhaal staat centraal. Als zorgverlener kunnen we u informatie geven en keuzes voorleggen. Het is belangrijk dat u zelf uw keuze kan maken. Het is immers uw leven.
Soms gebruiken we vragenlijsten om nog meer te weten te komen over uw persoonlijke situatie. Misschien heeft u al gemerkt dat we anders werken, dat zou fijn zijn!

 

Wat vragen we van u?
We kunnen ons voorstellen dat het voor u ook wennen is. Het vraagt van u om na te denken over wat u belangrijk vindt. Waar u behoefte aan hebt en wat u wilt bereiken. Soms kan het fijn zijn om samen met uw zorgverlener uw eigen doelen op te stellen en te bedenken wat er voor nodig is om die te kunnen halen. Wat u zelf kunt doen en waar u hulp bij nodig heeft en van wie.

Wat kunt u zelf doen?
Het helpt als u vóór uw bezoek uw vragen op papier schrijft. Tijdens het gesprek kunt u de antwoorden op de vragen opschrijven. Dan kunt u het thuis teruglezen. Onderstaand plaatje kan u daarbij helpen:

Microsoft Word – 20180730 persoonsgerichte zorg_flyer.docx

Soms zal uw zorgverlener u vooraf een vragenlijst geven, bijvoorbeeld als u vaker voor hetzelfde op het spreekuur komt. Fijn als u dat wilt invullen. Dat helpt in het gesprek.

Wat als u het lastig vindt?
Laat het uw zorgverlener vooral weten als u iets niet begrijpt. Of als u ergens over twijfelt. We vinden het ook fijn als u laat weten dat u zich niet gehoord voelt, daar kunnen we van leren. We horen het natuurlijk ook graag als het wel goed gaat.

Misschien vindt u het niet prettig om op een andere manier met uw zorgverlener in gesprek te gaan. Misschien wilt u helemaal niets veranderen. Dat mag ook. Vertel dat dan gerust aan uw zorgverlener. Dan houden we daar rekening mee. Ook dat is persoonsgerichte zorg!

Wilt u hierop reageren, dan kan dat via: mail@gc-nijkerk.nl

Nieuws

Welzijn op Recept

In februari stonden in het AD en de StadNijkerk artikelen over Welzijn op Recept. Huisartsen Linda Blom en Marleen Buijs, twee inwoners en de welzijnscoach Annemieke vertelden over hun [...]

VEILIGE ZORG TIJDENS DE CORONA-EPIDEMIE

In de gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste hebben alle praktijken diverse maatregelen getroffen in verband met het Corona virus om verspreiding in te perken en de nodige medische zorg te [...]

Samenwerking wondzorg in Nijkerk

Een multidisciplinaire werkgroep in Nijkerk bestaande uit wondconsulenten, huisartsen, doktersassistenten, een podotherapeut en een apotheker heeft  een protocol voor de behandeling van [...]