Onderzoeken en stages

Als Stichting Gezondheidscentra Nijkerk vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwijs op het gebied van gezondheid en zorg. Daarom hebben wij regelmatig stagiaires die een periode binnen ons centrum mee lopen en onderzoek doen. Hieronder kunt u de laatste stageverslagen en wetenschappelijke onderzoeken in zien.

Onderzoeken en stages

Als Stichting Gezondheidscentra Nijkerk vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwijs op het gebied van gezondheid en zorg. Daarom hebben wij regelmatig stagiaires die een periode binnen ons centrum mee lopen en onderzoek doen. Hieronder kunt u de laatste stageverslagen en wetenschappelijke onderzoeken in zien.

schermafbeelding-2020-03-09-om-16.14.58

Van gecombineerde leefstijlinterventie tot gedragsverandering
Noa Buitink, student Management in de zorg – januari 2020

Het vraagstuk van de Stichting GC-Nijkerk is interessant en uitdagend: een interventie voor mensen met (extreem) overgewicht, eventueel in combinatie met co-morbiditeiten, evalueren en waar nodig aanpassen. Het programma heet de BeweegKuur Gecombineerde LeefstijlInterventie. Aan de hand van het onderzoek kan de directie van de St. GC-Nijkerk besluiten of het programma momenteel effectief genoeg is en wat er verbeterd zou kunnen worden. Er is desk- en fieldresearch tijdens dit onderzoek uitgevoerd. Er zijn hierbij interne en externe documenten gebruikt, zoals: rapporten, inkoopbeleid en beleidsplannen. Ook is er nieuwe informatie ontstaan door: interviews, observatie en (groeps)gesprekken.

schermafbeelding-2019-10-01-om-10.45.54

Publicatie ‘Een eenvoudig wandelprogramma voor mensen met diabetes’
m.m.v. Cees de Wolf sr. – fysiotherapeut GC-Nijkerk – juni 2019

In de Huisarts & Wetenschap van juni 2019 is een artikel gepubliceerd over een onderzoek dat de waarde van een wandelprogramma in het kader van de Nijkerk Challenge aantoont voor mensen met diabetes. Het onderzoek is gedaan door het UMC Utrecht Julius Centrum en de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk. In het artikel in de H&W van juni is te lezen dat het 28 weken durende wandelprogramma een gunstig effect heeft op BMI, taille omvang, bloeddruk en welbevinden bij deze groep en dat de praktijk leert dat een groot deel van onze deelnemers na drie jaar nog steeds wandelt met lotgenoten, ook zonder begeleiding. Een eerste duwtje in de goede richting kan lang doorwerken.

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk vindt het belangrijk dat de effectiviteit van het programma wetenschappelijk aangetoond wordt, zodat het nut hiervan onomstotelijk vaststaat en onder de aandacht gebracht kan worden.

schermafbeelding-2019-05-28-om-16.46.44

Abstract
m.m.v. Cees de Wolf sr. – fysiotherapeut GC-Nijkerk – maart 2019

This observational study with a pre-post design, conducted in two Dutch primary healthcare centres, aimed to evaluate the effect of a supervised walking programme in highly motivated individuals with or at risk for type 2 diabetes mellitus (T2DM). Those able and willing to walk at least 6 km, were invited for a 28-week walking programme (February to August 2017), in which participants walked in groups, once weekly under supervision of volunteer healthcare professionals.

schermafbeelding-2019-05-28-om-15.44.44

E-health
Thessa van den Akker, student Management in de zorg – januari 2019

Eigen regie en zelfredzaamheid zijn belangrijke pijlers als het gaat om persoonsgerichte zorg. De stichting GC-Nijkerk gelooft dat de zelfredzaamheid van patiënten d.m.v. digitale middelen kan worden vergroot en heeft vanuit deze visie besloten om een nieuwe start te gaan maken met een patiëntenportaal. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat patiënten aan ondersteuning nodig hebben om makkelijker en beter met een patiëntenportaal te kunnen werken en het gebruik te stimuleren. De hoofdvraag luidt als volgt: “Hoe kan de stichting GC-Nijkerk patiënten met een chronische ziekte en kwetsbare ouderen zo goed mogelijk ondersteunen bij het patiëntenportaal, zodat het gebruik ervan wordt bevorderd en geoptimaliseerd?”

schermafbeelding-2019-05-28-om-16.23.41

De POH en persoonsgerichte zorg
Willy Oldenburger, thesis masterclass eerstelijns bestuurders – mei 2018

De POH heeft een belangrijke rol in de integrale zorg rond met name chronische patiënten en ouderen. Als het gaat om persoonsgerichte zorg worden allerlei tools en instrumenten en gespreksmodellen ingezet om meer persoonsgericht te gaan werken. Ondertussen is het moeilijk werkelijk te veranderen. Dit is de aanleiding geweest om onderzoek te doen naar wat nodig is om een omslag te maken. Centrale vraag in deze thesis is: “Hoe kunnen de competenties van de POH aangesloten worden bij het persoonsgericht werken van de huidige tijd?”

nijkerk-challenge-2017-1

Voorpublicatie Positief effect Nijkerk Challenge
Onderzoek GC-Nijkerk i.s.m. UMC Utrecht Julius centrum – maart 2018

Deelname aan de Nijkerk Challenge heeft een positief effect op de gezondheid en kwaliteit van leven bij mensen met diabetes type 2 of mensen met een verhoogd risico hierop. Het verkleint daarmee de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en andere complicaties en voor mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2, de kans daarop. Deelname aan de Nijkerk Challenge is daarom voor beide groepen sterk aan te raden. Dit zijn conclusies uit een onderzoek van het Julius Centrum van het UMC Utrecht en de samenwerkende Gezondheidscentra Nijkerk naar de effecten van de Nijkerk Challenge 2017.

schermafbeelding-2019-05-28-om-15.42.41

Het PGD: doolhof of wegwijzer voor de patiënt?
Savine Visser, student Management in de zorg – januari 2018

Gezondheidscentra Nijkerk heeft na invoering in 2015 van het Persoonlijke Gezondheids Dossier (PGD) ‘Patient 1’ een gering gebruik door patiënten ervaren. Mede door de groeiende markt rondom de PGD’s en de vraag vanuit patiënten is in dit onderzoek gepoogd om antwoord te krijgen op de vraag: Wat zijn de kritische succesfactoren van een PGD bij Gezondheidscentra Nijkerk vanuit patiëntenperspectief en hoe kan er een zo groot mogelijke adoptie en acceptatie van het systeem gecreëerd worden?’. Het uiteindelijk doel van het onderzoek is om Gezondheidscentra Nijkerk te ondersteunen bij de keuze voor een nieuw PGD en een juiste implementatiestrategie op te leveren voor de invoering van het PGD.

Nieuws

Gezondheidscentra vieren 10-jarig jubileum

Nijkerk – De gezondheidscentra De Nije Veste en Corlaer vieren deze maand hun 10-jarig jubileum. Op 19 en 20 mei a.s. zal hier aandacht aan besteed worden binnen de beide centra aan de Oranjelaan en de Henri Nouwenstraat. De openbare  en praktijkruimten zijn feestelijk [...]

Welzijn op Recept

In februari stonden in het AD en de StadNijkerk artikelen over Welzijn op Recept. Huisartsen Linda Blom en Marleen Buijs, twee inwoners en de welzijnscoach Annemieke vertelden over hun ervaringen. Heeft u deze interviews gemist? Lees hier het artikel in het AD nog eens na en hier het [...]

VEILIGE ZORG TIJDENS DE CORONA-EPIDEMIE

In de gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste hebben alle praktijken diverse maatregelen getroffen in verband met het Corona virus om verspreiding in te perken en de nodige medische zorg te kunnen blijven geven. De Nijkerkse huisartsen willen de verspreiding van het coronavirus zoveel [...]

Samenwerking wondzorg in Nijkerk

Een multidisciplinaire werkgroep in Nijkerk bestaande uit wondconsulenten, huisartsen, doktersassistenten, een podotherapeut en een apotheker heeft  een protocol voor de behandeling van ulcus aan onderbeen of voet opgesteld. Doel van het protocol is complexe wonden eerder te helen. Veel [...]