Onderzoeken en stages

Als Stichting Gezondheidscentra Nijkerk vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwijs op het gebied van gezondheid en zorg. Daarom hebben wij regelmatig stagiaires die een periode binnen ons centrum mee lopen en onderzoek doen. Hieronder kunt u de laatste stageverslagen en wetenschappelijke onderzoeken in zien.

schermafbeelding-2019-05-28-om-15.42.41

Het PGD: doolhof of wegwijzer voor de patiënt?
Savine Visser, student Management in de zorg – januari 2018

Gezondheidscentra Nijkerk heeft na invoering in 2015 van het Persoonlijke Gezondheids Dossier (PGD) ‘Patient 1’ een gering gebruik door patiënten ervaren. Mede door de groeiende markt rondom de PGD’s en de vraag vanuit patiënten is in dit onderzoek gepoogd om antwoord te krijgen op de vraag: Wat zijn de kritische succesfactoren van een PGD bij Gezondheidscentra Nijkerk vanuit patiëntenperspectief en hoe kan er een zo groot mogelijke adoptie en acceptatie van het systeem gecreëerd worden?’. Het uiteindelijk doel van het onderzoek is om Gezondheidscentra Nijkerk te ondersteunen bij de keuze voor een nieuw PGD en een juiste implementatiestrategie op te leveren voor de invoering van het PGD.

schermafbeelding-2019-05-28-om-16.23.41

De POH en persoonsgerichte zorg
Willy Oldenburger, thesis masterclass eerstelijns bestuurders – mei 2018

De POH heeft een belangrijke rol in de integrale zorg rond met name chronische patiënten en ouderen. Als het gaat om persoonsgerichte zorg worden allerlei tools en instrumenten en gespreksmodellen ingezet om meer persoonsgericht te gaan werken. Ondertussen is het moeilijk werkelijk te veranderen. Dit is de aanleiding geweest om onderzoek te doen naar wat nodig is om een omslag te maken. Centrale vraag in deze thesis is: “Hoe kunnen de competenties van de POH aangesloten worden bij het persoonsgericht werken van de huidige tijd?”

schermafbeelding-2019-05-28-om-15.44.44

E-health
Thessa van den Akker, student Management in de zorg – januari 2019

Eigen regie en zelfredzaamheid zijn belangrijke pijlers als het gaat om persoonsgerichte zorg. De stichting GC-Nijkerk gelooft dat de zelfredzaamheid van patiënten d.m.v. digitale middelen kan worden vergroot en heeft vanuit deze visie besloten om een nieuwe start te gaan maken met een patiëntenportaal. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat patiënten aan ondersteuning nodig hebben om makkelijker en beter met een patiëntenportaal te kunnen werken en het gebruik te stimuleren. De hoofdvraag luidt als volgt: “Hoe kan de stichting GC-Nijkerk patiënten met een chronische ziekte en kwetsbare ouderen zo goed mogelijk ondersteunen bij het patiëntenportaal, zodat het gebruik ervan wordt bevorderd en geoptimaliseerd?”

schermafbeelding-2019-05-28-om-16.46.44

Abstract
m.m.v. Cees de Wolf sr. – fysiotherapeut GC-Nijkerk – maart 2019

This observational study with a pre-post design, conducted in two Dutch primary healthcare centres, aimed to evaluate the effect of a supervised walking programme in highly motivated individuals with or at risk for type 2 diabetes mellitus (T2DM). Those able and willing to walk at least 6 km, were invited for a 28-week walking programme (February to August 2017), in which participants walked in groups, once weekly under supervision of volunteer healthcare professionals.

Onze aanpak

Als multidisciplinair samenwerkingsverband is stichting Gezondheidscentra Nijkerk de faciliterende schil om de inwoner en zorgverlener heen. Hiermee geven wij richting aan ziekte en zorg, gezondheid en welbevinden in een veranderende wereld.

Dit doen we door als multidisciplinair eerstelijns samenwerkingsverband nauw samen te werken met de andere partners in het zorgveld en het sociaal domein. Wij leveren goede zorg van hoge kwaliteit aan de inwoners van Nijkerk en werken actief mee aan het vergroten van het welbevinden. De mens staat centraal waarbij de regie zoveel mogelijk bij de patiënt ligt. We focussen daarbij niet alleen op ziekte en zorg maar ook op gezondheid en gedrag. We geloven in de mogelijkheden en kracht van het individu en in zijn/haar vermogen om zich aan te passen.

Nieuws

Intentieverklaring kwetsbare ouderen Nijkerk

Op 9 juli 2019 ondertekenden ouderenbond PCOB, gemeente Nijkerk, welzijnsorganisatie Sigma, aanbieders van verpleging, verzorging en wonen Beweging 3.0, Amaris en Icare, woningstichting WSN en eerstelijns zorgverleners Stichting Gezondheidscentra Nijkerk een intentieverklaring. Zij spreken [...]

Publicatie wandelen en Diabetes

In de Huisarts & Wetenschap van juni 2019 is een artikel gepubliceerd over een onderzoek dat de waarde van een wandelprogramma in het kader van de Nijkerk Challenge aantoont voor mensen met Diabetes. Het onderzoek is gedaan door het UMC Utrecht Julius Centrum en de Stichting Gezondheidscentra [...]

Beter slapen

Ligt u wel eens wakker? Wilt u weten wat u zelf kunt doen om beter door te slapen en wat beter niet? Piekeren heeft ook invloed op de kwaliteit van onze slaap. In dit filmpje vertelt Bertha Schreudering hoe zij haar slaapproblemen heeft aangepakt en welke handvatten ze heeft gekregen om weer [...]

Themamaand Rouw en Verlies

We hebben allemaal te maken met verlies. Dat kan zijn een verlies door scheiding, ziekte, ontslag, verhuizing of het overlijden van een dierbare. Rouw is een normale reactie op dit verlies. Hoe ga je om met verlies en rouw? Wat kan helpen bij het rouwen? Hoe kun je het leven weer oppakken? Wil [...]