Positief effect Nijkerk Challenge

 in Nieuws

< terug naar nieuws

Deelname aan de Nijkerk Challenge heeft een positief effect op de gezondheid en kwaliteit van leven bij mensen met diabetes type 2 of mensen met een verhoogd risico hierop. Het verkleint daarmee de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en andere complicaties en voor mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2, de kans daarop. Deelname aan de Nijkerk Challenge is daarom voor beide groepen sterk aan te raden. Dit zijn conclusies uit een onderzoek van het Julius Centrum van het UMC Utrecht en de samenwerkende Gezondheidscentra Nijkerk naar de effecten van de Nijkerk Challenge 2017.

Bewegen loont

In 2017 hebben 75 mensen meegedaan aan de Nijkerk Challenge. Het effect van deelname op de fysieke gezondheid en kwaliteit van leven is onderzocht bij 30 deelnemers met  diabetes type 2 en bij 27 mensen met een verhoogd risico hierop. De resultaten zijn uiterst gunstig:

  • een voor de gezondheid relevante afname in gewicht, BMI, middelomtrek, en bloeddruk werd gevonden;

  • bij de acht deelnemers met diabetes type 2 die voorafgaand aan de Nijkerk Challenge een te hoge bloedsuikerwaarde hadden (HbA1c >53 mmol/mol) werd een relevante afname gevonden (afname van 6.5 mmol/mol);

  • deelname aan de challenge verbeterde de kwaliteit van leven, uitgedrukt  in welbevinden (WHO-5 vragenlijst, gezondheidsstatus (EQ-VAS) en de mate van activatie (PAM-13 vragenlijst).

Bevestiging

Het onderzoek van het Julius Centrum kan worden gezien als een bevestiging van de weg die we bij de samenwerkende Gezondheidscentra Nijkerk zijn ingeslagen op het gebied van het (proactief en preventief) stimuleren van zelfmanagement, bewegen en leefstijlaanpassing.

Bovenstaande resultaten zijn samengevat in de infographic Nijkerk Challenge 2017.

 

Het volledige wetenschappelijk artikel geplaatst in Preventive Medicine Reports vindt u hier.