COPD en astma

Chronische zorg

Bij de stichting Gezondheidscentra Nijkerk werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo de beste zorg te kunnen leveren. Voor mensen met een chronische aandoening zijn er multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld, waarin gewerkt wordt langs onze drie pijlers: persoonsgericht, proactief en integraal. We werken er aan om niet meer in ziektespecifieke ketens te werken maar de patiënten met een generieke aanpak te benaderen aangezien er veel mensen meerdere chronische aandoeningen hebben en er veel overlap zit in het zorgproces. (klik hier voor een visual)

COPD

COPD is een ongeneeslijke longziekte. De luchtwegen zijn blijvend vernauwd. Daardoor werken de longen steeds minder goed. U krijgt vaak last van hoesten, benauwdheid en slijm in de luchtwegen. U heeft minder energie. Met de jaren wordt het moeilijker om genoeg lucht te krijgen. Een stukje wandelen, traplopen, boodschappen doen of aankleden kost dan steeds meer moeite. De vernauwing van de longen komt door een blijvende ontsteking, bijna altijd door jarenlang roken. De schade is onherstelbaar.

Een duidelijk filmpje over COPD vindt u op https://www.thuisarts.nl/copd/ik-heb-net-gehoord-dat-ik-copd-heb

Oorzaak van COPD en hoe herkent u het?

Meestal is roken, gerookt hebben of meeroken de oorzaak van COPD.

In 1 op de 5 gevallen is de oorzaak wat anders, zoals:

 • longontstekingen of andere longziekten
 • erfelijke ziekten
 • schadelijke stoffen zoals houtstof, lijm of verfdampen
 • luchtvervuiling (bijvoorbeeld fijnstof)

COPD komt meestal voor na het 40e jaar, en is te herkennen aan klachten van benauwdheid, hoesten, slijm ophoesten, vermoeidheid, kortademigheid, weinig spierkracht en gewichtsverandering.

Doe nu gratis de COPD test  op de website van het longfonds. Het kost u 1 minuut en u ziet meteen of u risico loopt op COPD: https://www.longfonds.nl/node/856/doe-nu-de-copd-test

Wat als u COPD hebt?

In Nijkerk hebben we sinds 2015 een bijzonder contract met de zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor COPD. Dat maakt dat alle zorgverleners met elkaar de zorg kunnen afspreken, zonder de gebruikelijke schotten. Daardoor ziet de zorg er ook iets anders uit dan standaard in Nederland.

Hoe ziet de zorg voor u als COPD patiënt er uit in Nijkerk?

 • Als de huisarts een vermoeden van COPD heeft stuurt hij u naar de longpoli in GC-Corlaer voor een longfunctietest met de ‘bodybox’ en een bezoek aan de longarts. Dit zorgt voor een erg hele exacte diagnose en advies op u persoonlijk afgestemd.
 • De huisarts informeert u daarover. De praktijkondersteuner van de huisarts kan u blijvend begeleiden als het gaat om uw COPD. Zij is ook uw eerste aanspreekpunt. Zij ziet u regelmatig terug om te bespreken hoe het met u gaat. Zij overlegt ook met de huisarts en de longarts.
 • Zij kan u meer vertellen over de aandoening. Een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn medicijnen die u inademt.Ook roken, goede voeding, voldoende bewegen, de griepprik, goede ademtechniek en verdelen van energie zijn aandachtspunten in alle stadia van COPD. En het leren herkennen van signalen als het minder gaat is ook belangrijk en weten wat u dan moet doen.
 • Voor een aantal zaken kunnen andere zorgverleners u helpen als dat nodig is, zoals de diëtist, fysiotherapeut, cesartherapeut, ergotherapeut, … of wijkverpleging thuis.
 • Samen met de praktijkondersteuner maakt u een zorgplan om problemen op te lossen en erger te voorkomen. Het plan wordt aangepast in de loop van de tijd, afhankelijk van uw wensen en hoe het met u gaat.
 • Het kan helpen hier samen met anderen over na te denken die dezelfde ervaringen hebben. Daarom organiseren we (bij voldoende animo) het spel Zet een Stap
 • Er zijn veel mogelijkheden om te bewegen. Mogelijk is het voor u iets om aan te sluiten bij WandelFit, WandelFit Plus of de Nijkerk Challenge. Hier ontmoet u ook veel mensen met dezelfde aandoening en ervaringen als u.

Wat kunt u zelf doen?

Informatie delen

Voor uw zorg maken wij gebruik van ons keteninformatiesysteem. In dit systeem kunnen de praktijkondersteuner en de andere zorgverleners  die zorg aan u bieden samenwerken. Zij delen informatie die belangrijk is voor het uitvoeren van uw zorgplan.

Uw toestemming is belangrijk. Dat betekent dat de praktijkondersteuner de stappen in het programma  alleen zet, als u dat goed vindt.

Wat betreft de kosten:

De zorg bij de huisarts en het bezoek aan de longpoli voor de diagnose en de diëtist vallen onder de basisverzekering en niet onder uw eigen risico. U ziet dit in uw facturen van de zorgverzekeraar als ‘ketenzorg COPD’.

Mocht u doorverwezen worden naar een andere zorgverleners, dan kan er gekeken worden of dat onder uw verzekering valt. Is dat niet het geval en wilt u wel erg graag aan de slag dan kijken we wat we voor u kunnen doen.

Voor de informatie van deze pagina is gebruik gemaakt van https://www.longfonds.nl/copd/en https://www.thuisarts.nl/copd

Op bovengenoemde websites kunt u tevens meer informatie vinden.

Nieuws

Theatershow over stoppen met roken

Op woensdag 21 juni vindt de komedie ‘De sToppers’ plaats in Theater Streams Breede Beek. Deze gratis theatershow gaat over stoppen met roken. Na afloop van de voorstelling wordt informatie [...]

Theatershow de sTOPPERS

In een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow worden rokers en mee-rokers meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet. Een show waarin we om rokers denken en waarin we [...]

Vijfde RollatorFit van start!

De RollatorFit is een wandeltocht voor iedereen die in het bezit is van een rollator en in staat is om daarmee minimaal 200 meter te lopen. Het werd georganiseerd door de gezondheidscentra [...]