GGZ

Bij geestelijke gezondheidszorg (GGZ) houden we ons bezig met er voor te zorgen dat u psychisch gezond wordt en blijft. We richten ons op het voorkomen en/of herstellen van psychische klachten en problemen. Hierbij kunt u denken aan het omgaan met klachten als somberheid, piekeren, angst, verslaving en zenuwachtigheid (zoals bijv. langdurige stress). Belangrijker dan leren omgaan met deze klachten vinden wij het voorkomen ervan en het aanmoedigen van gezond gedrag.

 

Betrokken vakgebieden

Huisartsen
Bij vragen over of klachten van de geestelijke gezondheid kunt u altijd terecht bij uw huisarts. Deze kan samen met u kijken of u hulp nodig heeft en hoe die hulp het beste gegeven kan worden.

POH-GGZ
De praktijkondersteuner GGZ van de huisarts geeft psychische zorg binnen de huisartsenpraktijk. Deze zorg wordt, net zoals de bezoeken aan de huisarts, door de basisverzekering vergoed en gaan niet van het eigen risico af.

Psychologen
Soms komt u samen met uw huisarts of POH-GGZ tot het besluit dat psychologische zorg (onderzoek en/of behandeling) gewenst is. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een depressieve- of angststoornis. Een psycholoog kan u helpen anders naar zaken te kijken zodat u minder last ervaart. Ook kan een psycholoog dingen die u vanuit het verleden dwarszitten helpen verklaren of ontwarren. De psycholoog helpt u dit te verwerken, zodat u minder met uw verleden bezig bent.

Uw huisarts bekijkt samen met u naar welke psycholoog u wordt verwezen. Dat kan zijn naar de basis-GGZ of naar de specialistische GGZ. Psychologische zorg wordt in veel gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Deze zorg gaat wel van uw eigen risico af. De overheid heeft besloten dat niet alle psychologische problemen worden vergoed vanuit de basisverzekering, denk aan bijv. relatieproblemen, studieproblemen of rouwverwerking. Soms wordt deze hulp echter wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

(Psychosomatische) fysiotherapeut
De psychosomatische fysiotherapeut kijkt naar de wisselwerking tussen lichaam, geest en leefomgeving. Geregistreerde psychosomatische fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten die verband houden met stress en klachten als pijn en vermoeidheid, waarvoor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden. Vaak is er dan sprake van ‘psychosomatische klachten’; lichamelijke klachten waarbij psychische en sociale factoren een rol spelen. Deze zorg wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en gaat niet van uw eigen risico af.

Psychiater
Indien er behoefte is aan psychiatrisch onderzoek c.q. behandeling of als er bijvoorbeeld speciale medicijnen nodig zijn, dan kan een verwijzing naar de psychiater beter zijn. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar gaat wel van uw eigen risico af.

Verder is er nauwe samenwerking tussen onze mensen in de werkgroep GGZ en andere hulpverleners in de regio Nijkerk. Een voorbeeld hiervan zijn de gebiedsteams van de gemeente (waar ook maatschappelijk werk deel van uit maakt).

 

 

GGZ

Vanuit een kleinschalig samenwerkingsverband van hulpverleners, bestaande uit verschillende disciplines van de gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste, wordt toegankelijke en kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg en behandeling geborgd en aangeboden aan inwoners van Nijkerk en omgeving. Daarbij wordt gezond gedrag gestimuleerd.

Vanuit de werkgroep GGZ is als vervolg op het gemaakte suïcideprotocol uit 2015 een nascholing STiP-cursus suïcidepreventie georganiseerd waarbij 18 deelnemers vanuit verschillende disciplines, met name huisartsen en praktijkondersteuners GGZ, zijn aangesloten. Verder is de consultatie van psychiater en psychologen door de huisartsen opgezet. De psychosomatische fysiotherapie en psychologen hebben deelgenomen aan de Seniorenbeurs om informatie te kunnen geven over mentale gezondheid. Op initiatief van de poh-ggz is in samenwerking met medewerkers van het gebiedsteam een cursus omgaan met stress georganiseerd: ‘Ontspannen kun je leren.’

Nieuws

Theatershow over stoppen met roken

Op woensdag 21 juni vindt de komedie ‘De sToppers’ plaats in Theater Streams Breede Beek. Deze gratis theatershow gaat over stoppen met roken. Na afloop van de voorstelling wordt informatie [...]

Theatershow de sTOPPERS

In een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow worden rokers en mee-rokers meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet. Een show waarin we om rokers denken en waarin we [...]

Vijfde RollatorFit van start!

De RollatorFit is een wandeltocht voor iedereen die in het bezit is van een rollator en in staat is om daarmee minimaal 200 meter te lopen. Het werd georganiseerd door de gezondheidscentra [...]