Nijkerk Challenge

Vanaf 2014 organiseren de gezondheidscentra in Nijkerk de Nijkerk Challenge (ooit gestart als de Nijkerk Diabetes Challenge), vanuit de inspiratie van de Bas van de Goor Foundation. Het motto is dat een aandoening geen beperking hoeft te zijn om je doelen te bereiken.  De trots van de deelnemers, het gewonnen zelfvertrouwen en bovenal de aantoonbare gezondheidswinst en daarmee lagere zorgkosten motiveert de centra om de Nijkerk Challenge jaarlijks te gaan organiseren.

De organisatie van de Challenge heeft een stevig fundament, de zorgverleners ondersteunen de aanpak en zijn overtuigd geraakt van de positieve uitkomsten.

De Nijkerk Challenge is sinds een aantal jaren uitgebreid naar andere doelgroepen dan alleen de mensen met diabetes. Het is ook bedoeld voor mensen met overgewicht, andere chronische ziekten of een verhoogd risico daarop. Sterker nog, de Nijkerk Challenge is voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken bij het in beweging komen.

In september wordt er 4 dagen achtereen gewandeld. De aangeboden afstanden zijn 5, 10 en 15 km. Vanaf april wordt hiervoor getraind onder begeleiding van medewerkers van gezondheidscentrum De Nije Veste en gezondheidscentrum Corlaer en ervaren wandelaars (die we ‘ambassadeurs’ noemen). Deelnemers aan de Nijkerk Challenge willen leren onder alle omstandigheden de regie van hun eigen gezondheid in de hand te nemen. 

Voor meer informatie over de Nijkerk Challenge 2020, zie Challenge 2020

Voor informatie over het wandelschema, zie Wandelschema

Voor het routes archief, zie Routes archief

Nieuws

Welzijn op Recept

In februari stonden in het AD en de StadNijkerk artikelen over Welzijn op Recept. Huisartsen Linda Blom en Marleen Buijs, twee inwoners en de welzijnscoach Annemieke vertelden over hun [...]

VEILIGE ZORG TIJDENS DE CORONA-EPIDEMIE

In de gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste hebben alle praktijken diverse maatregelen getroffen in verband met het Corona virus om verspreiding in te perken en de nodige medische zorg te [...]

Samenwerking wondzorg in Nijkerk

Een multidisciplinaire werkgroep in Nijkerk bestaande uit wondconsulenten, huisartsen, doktersassistenten, een podotherapeut en een apotheker heeft  een protocol voor de behandeling van [...]

Schatkist met wandelroutes

Vanaf 2014 zijn er in het kader van de Nijkerk Challenge en WandelFit! veel wandeltochten georganiseerd. Deze vonden veelal plaats onder begeleiding van een zorgverlener. Met name in de [...]