Uw mening telt – wat wordt ermee gedaan?

De afgelopen jaren heeft u op verschillende manieren uw mening aan ons doorgegeven. We zijn daar blij mee. Met uw feedback kunnen we onze zorg en service verbeteren. We willen u graag vertellen wat we met uw input hebben gedaan.

In de wachtkamers ligt onze folder ‘Uw mening telt’. Hierin kunt u lezen op welke manier u uw mening met ons kunt delen. U wordt bijvoorbeeld uitgenodigd om uw input, tips, suggesties of klachten aan ons door te geven via de website of het mailadres uwmening@gc-nijkerk.nl

Een van onze medewerkers zorgt dat het bericht bij de juiste persoon terechtkomt. Deze neemt (als u dat wilt) telefonisch contact op, waarbij we proberen de vraag of klacht naar beider tevredenheid af te handelen. Daarnaast kijken we regelmatig naar alle reacties die we hebben ontvangen, om te zien wat we daarvan kunnen leren.

Activiteiten

Wilt u zelf actief werken aan uw gezondheid of leefstijl? Vindt u het wennen dat dingen tegenwoordig anders gaan in de zorg? Heeft u moeite om (de beperkingen van) een ziekte of aandoening te accepteren? Wilt u op zoek naar wat mogelijk is? Meer bewegen? Gezonder eten? Stoppen met roken? De gezondheidscentra Nijkerk bieden u op verschillende manieren informatie en ondersteuning. Vaak werken we daarbij samen met andere organisaties. Hieronder vindt u een greep uit de activiteiten. Voor informatie over elk van de activiteiten kunt u doorklikken of scrollen.

Klanttevredenheidsonderzoek

[2019] Vanuit de Stichting sturen we een klanttevredenheidsonderzoek uit naar de bezoekers van onze beide gezondheidscentra. Dit onderzoek is gekoppeld aan de vragenlijsten van de fysiotherapiepraktijken en de apotheek.

Dialooggesprek longzorg

[2019] Op 24 september 2019 was er een dialooggesprek tussen 4 zorgvragers met longproblemen en 3 zorgverleners. Zorgbelang Inclusief leidde het gesprek. We wilden van de zorgvragers weten wat ze ervan vinden dat zorgvragers steeds vaker de patiënt actief uitnodigen een proactieve rol te pakken in de (zelf)zorg en in hun contact met zorgverleners. ‘Proactieve rol’ blijkt voor de zorgvrager een lastige term. Opgemerkt werd ook dat het voor veel mensen nog lastig is om hun doel (wat is belangrijk/wat wil ik bereiken) te verwoorden.

Patiënteninformatie

[2019] Wat we verder nog (gaan) doen, in samenwerking met de bibliotheek, is gebruik maken van de Stichting Lezen en Schrijven om met ons mee te kijken naar de leesbaarheid van onze patiënten-informatie. We zijn ons ervan bewust dat veel informatie op websites en wachtkamer-schermen en in folders voor veel mensen te ingewikkeld is. 

Informele gesprekken

[2018] Wat we ook belangrijk vinden zijn de informele gesprekken met patiënten. Als managementteam sluiten we soms ook bewust aan bij patiëntenactiviteiten, zoals de Nijkerk Challenge. Dit om patiënten expliciet te vragen naar hun ervaringen en te sparren over de ideeën die er leven. Enkele reacties van patiënten:

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

[2017] Patiënten hebben hun input gegeven voor de persoonlijke gezondheids-omgeving (PGO). In eerste instantie is een groep deelnemers aan de slag geweest met het PGO van Patiënt1. Ze hebben aangegeven hoe het voor hen werkt en wat ze nodig hebben.

‘Zet een stap’ spel

[2017] In samenwerking met de bibliotheek en Sigma zijn we gestart met Gezondheidspunten, waar het ‘zet een stap’ spel wordt ingezet. We hebben patiënten die mee hebben gedaan allemaal gevraagd naar hoe ze dit hebben ervaren. Een greep uit de reacties:

Klanttevredenheidsonderzoek Qualizorg

[2017-2018] Gekoppeld aan een klanttevredenheidsonderzoek door Qualizorg van de fysiotherapiepraktijken en de apotheek wordt er ook een vragenlijst vanuit de stichting gestuurd. Dit zijn vragen over (telefonische) bereikbaarheid, het kunnen maken van afspraken,

Panelgesprek zelfmanagement

[Eind 2016 – 2017] Een van de thema’s waar wij de laatste jaren mee bezig zijn is zelfmanagement (welke initiatieven neem je zelf voor je gezondheid). Ook hierbij zijn op verschillende momenten patiënten gevraagd naar hun ideeën. Onder leiding van Zorgbelang Gelderland heeft een panelgesprek plaatsgevonden over het thema zelfmanagement

Enquete patiënten met astma en/of COPD

[2015-2017] Patiënten met de longaandoening astma en/of COPD hebben we de afgelopen jaren naar hun mening gevraagd. In 2015 hebben we ons longzorgprogramma helemaal vernieuwd. Iemand van het Longfonds heeft toen in opdracht van ons

Enquete patiënten met diabetes

[2014 -2016] De afgelopen jaren hebben we bij sommige patiëntengroepen een enquête gedaan. Twee keer hebben we (ongeveer) dezelfde enquête gedaan bij patiënten met diabetes. In 2014 hebben 121 mensen deze ingevuld en in 2016 is deze ingevuld door 271 mensen.

Nieuws

Schatkist met wandelroutes

Vanaf 2014 zijn er in het kader van de Nijkerk Challenge en WandelFit! veel wandeltochten georganiseerd. Deze vonden veelal plaats onder begeleiding van een zorgverlener. Met name in de [...]

Vertrek en opvolging Sam Siemssen

Per 1 augustus zal de heer Sam Siemssen, directeur-bestuurder van de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk, de organisatie verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan als directeur van RegiozorgNU [...]

Openingsmanifestatie eHealth 2020

Samenwerking in de regio: hoe werkt het in Nijkerk? Er was veel interesse voor de workshop van Stichting Gezondheidscentra Nijkerk op de openingsmanifestatie ICT & Health in het AFAS [...]