Uw mening telt – wat wordt ermee gedaan?

De afgelopen jaren heeft u op verschillende manieren uw mening aan ons doorgegeven. We zijn daar blij mee. Met uw feedback kunnen we onze zorg en service verbeteren. We willen u graag vertellen wat we met uw input hebben gedaan.

In de wachtkamers ligt onze folder ‘Uw mening telt’. Hierin kunt u lezen op welke manier u uw mening met ons kunt delen. U wordt bijvoorbeeld uitgenodigd om uw input, tips, suggesties of klachten aan ons door te geven via de website of het mailadres uwmening@gc-nijkerk.nl

De receptie-medewerkers zorgen dat het bericht bij de juiste persoon terechtkomt. Deze neemt (als u dat wilt) telefonisch contact op, waarbij we proberen de vraag of klacht naar beider tevredenheid af te handelen. Daarnaast kijken we regelmatig naar alle reacties die we hebben ontvangen, om te zien wat we daarvan kunnen leren.

Activiteiten

Wilt u zelf actief werken aan uw gezondheid of leefstijl? Vindt u het wennen dat dingen tegenwoordig anders gaan in de zorg? Heeft u moeite om (de beperkingen van) een ziekte of aandoening te accepteren? Wilt u op zoek naar wat mogelijk is? Meer bewegen? Gezonder eten? Stoppen met roken? De gezondheidscentra Nijkerk bieden u op verschillende manieren informatie en ondersteuning. Vaak werken we daarbij samen met andere organisaties. Hieronder vindt u een greep uit de activiteiten. Voor informatie over elk van de activiteiten kunt u doorklikken of scrollen.

Informele gesprekken

[2018] Wat we ook belangrijk vinden zijn de informele gesprekken met patiënten. Als managementteam sluiten we soms ook bewust aan bij patiëntenactiviteiten, zoals de Nijkerk Challenge. Dit om patiënten expliciet te vragen naar hun ervaringen en te sparren over de ideeën die er leven. Enkele reacties van patiënten:

Patiënteninformatie

[2019] Wat we verder nog (gaan) doen, in samenwerking met de bibliotheek, is gebruik maken van de Stichting Lezen en Schrijven om met ons mee te kijken naar de leesbaarheid van onze patiënten-informatie. We zijn ons ervan bewust dat veel informatie op websites en wachtkamer-schermen en in folders voor veel mensen te ingewikkeld is. 

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

[2017] Patiënten hebben hun input gegeven voor de persoonlijke gezondheids-omgeving (PGO). In eerste instantie is een groep deelnemers aan de slag geweest met het PGO van Patiënt1. Ze hebben aangegeven hoe het voor hen werkt en wat ze nodig hebben.

‘Zet een stap’ spel

[2017] In samenwerking met de bibliotheek en Sigma zijn we gestart met Gezondheidspunten, waar het ‘zet een stap’ spel wordt ingezet. We hebben patiënten die mee hebben gedaan allemaal gevraagd naar hoe ze dit hebben ervaren. Een greep uit de reacties:

Panelgesprek zelfmanagement

[Eind 2016 – 2017] Een van de thema’s waar wij de laatste jaren mee bezig zijn is zelfmanagement (welke initiatieven neem je zelf voor je gezondheid). Ook hierbij zijn op verschillende momenten patiënten gevraagd naar hun ideeën. Onder leiding van Zorgbelang Gelderland heeft een panelgesprek plaatsgevonden over het thema zelfmanagement

Klanttevredenheidsonderzoek Qualizorg

[2017-2018] Gekoppeld aan een klanttevredenheidsonderzoek door Qualizorg van de fysiotherapiepraktijken en de apotheek wordt er ook een vragenlijst vanuit de stichting gestuurd. Dit zijn vragen over (telefonische) bereikbaarheid, het kunnen maken van afspraken,

Enquete patiënten met astma en/of COPD

[2015-2017] Patiënten met de longaandoening astma en/of COPD hebben we de afgelopen jaren naar hun mening gevraagd. In 2015 hebben we ons longzorgprogramma helemaal vernieuwd. Iemand van het Longfonds heeft toen in opdracht van ons

Enquete patiënten met diabetes

[2014 -2016] De afgelopen jaren hebben we bij sommige patiëntengroepen een enquête gedaan. Twee keer hebben we (ongeveer) dezelfde enquête gedaan bij patiënten met diabetes. In 2014 hebben 121 mensen deze ingevuld en in 2016 is deze ingevuld door 271 mensen.

Nieuws

Publicatie wandelen en Diabetes

In de Huisarts & Wetenschap van juni 2019 is een artikel gepubliceerd over een onderzoek dat de waarde van een wandelprogramma in het kader van de Nijkerk Challenge aantoont voor mensen met [...]

Beter slapen

Ligt u wel eens wakker? Wilt u weten wat u zelf kunt doen om beter door te slapen en wat beter niet? Piekeren heeft ook invloed op de kwaliteit van onze slaap. In dit filmpje vertelt Bertha [...]

Themamaand Rouw en Verlies

We hebben allemaal te maken met verlies. Dat kan zijn een verlies door scheiding, ziekte, ontslag, verhuizing of het overlijden van een dierbare. Rouw is een normale reactie op dit verlies. Hoe [...]