Projecten en innovatie

De afgelopen jaren binnen de gezondheidscentra Nijkerk werden gekenmerkt door pionieren, nieuwe initiatieven, ideeën uitproberen en nieuwe samenwerkingen onderzoeken. Op deze manier zijn veel mooie resultaten geboekt. Om het beheersbaar te houden willen we per 2018 bewuster omgaan met nieuwe programma’s of vernieuwende werkwijzen. De uitgangspunten daarbij volgen hierna: de visie is leidend, we vertalen de visie naar verschillende patiëntengroepen, we zijn een lerende organisatie en we werken projectmatig en resultaatgericht.

Daarnaast focust stichting Gezondheidscentra Nijkerk op continue (proces-)innovatie om de gezondheidszorg voor de patiënt te verbeteren, de zorgverlener optimaal te laten functioneren en de kosten voor gezondheidszorg beheersbaar te houden. Deze innovaties zijn van cruciaal belang om de zorg in de toekomst bereikbaar en beschikbaar te houden.

Projecten

De afgelopen jaren binnen de gezondheidscentra Nijkerk werden gekenmerkt door pionieren, nieuwe initiatieven, ideeën uitproberen en nieuwe samenwerkingen onderzoeken. Op deze manier zijn veel mooie resultaten geboekt. Om het beheersbaar te houden willen we per 2018 bewuster omgaan met nieuwe programma’s of vernieuwende werkwijzen. De uitgangspunten daarbij volgen hierna: de visie is leidend, we vertalen de visie naar verschillende patiëntengroepen, we zijn een lerende organisatie en we werken projectmatig en resultaatgericht.

Daarnaast focust stichting Gezondheidscentra Nijkerk op continue (proces-)innovatie om de gezondheidszorg voor de patiënt te verbeteren, de zorgverlener optimaal te laten functioneren en de kosten voor gezondheidszorg beheersbaar te houden. Deze innovaties zijn van cruciaal belang om de zorg in de toekomst bereikbaar en beschikbaar te houden.

Bekijk hieronder onze projecten

Project Samen gezond

Met het project Samen gezond! beogen we samenwerking tussen een goed geïnformeerde en actief betrokken …

Connected Care met VitalHealth platform

In augustus 2018 was de overstap naar VitalHealth
een feit. Een betere samenwerking binnen de  …

pgo-rond

Longzorg Nijkerk

In 2015 is het project Longzorg Nijkerk gestart. Eind 2017 is voor zowel intern als voor extern (met name de …

Gezondheidspunten

De gezondheidspunten zijn een samenwerking tussen de gezondheidscentra en de bibliotheek. Wij willen inwoners van Nijkerk informeren en ondersteunen om …

zet-een-stap

Nijkerk Challenge

Vanaf 2014 organiseren de gezondheidscentra in Nijkerk de Nijkerk Diabetes Challenge. Vanuit de inspiratie van de Bas ..

Oncologieproject

Voor het oncologieproject hebben huisartsen in samenwerking met een oncologieverpleegkundige de …

oncologie-deskotop

Wondzorg

Huisartsen, apotheek, wijkverpleegkundigen met specialisatie wondzorg en podotherapeuten zijn samen afspraken …

Welzijn op recept

Samen met de gemeente Nijkerk en de welzijnsorganisatie Sigma gaan we bezig met Welzijn op Recept. Welzijn op Recept …

wor-desktop

Online

Niet alleen de zorgverlener is ervoor verantwoordelijk dat de patiënt beter wordt, de patiënt zelf heeft hier ook een belangrijke …

Kwetsbare ouderen

Huisartsen en praktijkondersteuners werken in de zorg voor kwetsbare ouderen samen met o.a. wijkverpleegkundigen …

kwetsbare-ouderen-desktop
pgd-project1-mobiel

Platform voor programmatische zorg

Al geruime tijd bestaan er platforms en oplossingen voor de programmatische zorg waarbij de verschillende …

pgo-rond-mobiel

PGO

Op dit moment zijn een veelheid aan platforms en systemen beschikbaar die allemaal tot doel hebben de …

zet-een-stap-mobiel

Gezondheidspunt/Zet een stap

Het onderdeel Gezondheidspunt/Zet een stap valt ook onder het Samen Gezond project. Het Gezondheidspunt bestaat  …

samen-gezond-project2-mobiel

Project Samen gezond!

Met het project Samen gezond! beogen we samenwerking tussen een goed geïnformeerde en actief betrokken …

longzorgfoto-mobiel

Project Longzorg Nijkerk

In 2015 is het project Longzorg Nijkerk gestart. Eind 2017 is voor zowel intern als voor extern (met name de …

pgd-project1-mobiel

PGD project

Er is behoefte aan een Persoonlijk Gezondheid Dossier, in te zetten in onze samenwerking met zowel patiënt als …

oncologie-deskotp

Oncologieproject

Voor het oncologieproject hebben huisartsen in samenwerking met een oncologieverpleegkundige de …

nijkerk-challenge-mobiel

Nijkerk Challenge

Vanaf 2014 organiseren de gezondheidscentra in Nijkerk de Nijkerk Diabetes Challenge. Vanuit de inspiratie van de Bas ..

project-ouderenzorg-rond2-mobiel

Ouderenzorg

Bijeenkomsten met alle betrokken zorgverleners rond ouderenzorg uit de eerste lijn en vertegenwoordiging …

wondzorg-mobiel

Wondzorg

Huisartsen, apotheek, wijkverpleegkundigen met specialisatie wondzorg en podotherapeuten zijn samen afspraken …

wor-mobiel

Welzijn op recept

Samen met de gemeente Nijkerk en de welzijnsorganisatie Sigma gaan we bezig met Welzijn op Recept. Welzijn op Recept …

online-mobiel

Online

Niet alleen de zorgverlener is ervoor verantwoordelijk dat de patiënt beter wordt, de patiënt zelf heeft hier ook een belangrijke …

kwetsbare-ouderen-mobiel

Kwetsbare ouderen

Huisartsen en praktijkondersteuners werken in de zorg voor kwetsbare ouderen samen met o.a. wijkverpleegkundigen …