Online

Niet alleen uw zorgverlener is ervoor verantwoordelijk dat u beter wordt, u heeft hier als patiënt ook een  belangrijke rol in. Meer eigen regie, samen beslissen en het gesprek over uw gezondheid zijn allemaal ontwikkelingen waarin de rol van de patiënt (en daarmee de rol van de zorgverlener) in de zorg verandert. Digitalisering is hierin van belang. Het is vanwege de digitalisering dat uzelf ook meer regie kan nemen. Zelf afspraken maken, een korte vraag sturen naar je zorgverlener is in veel gevallen al mogelijk.

Hieronder vindt u meer informatie over de app HuisartseNij, gegevensuitwisseling tussen uw zorgverleners en het toekomstig patiëntenportaal.

Chronische zorg

Bij de stichting Gezondheidscentra Nijkerk werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo de beste zorg te kunnen leveren. Voor mensen met een chronische aandoening zijn er multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld, waarin gewerkt wordt langs onze drie pijlers: persoonsgericht, proactief en integraal. We werken er aan om niet meer in ziektespecifieke ketens te werken maar de patiënten met een generieke aanpak te benaderen aangezien er veel mensen meerdere chronische aandoeningen hebben en er veel overlap zit in het zorgproces. (klik hier voor een visual)

App HuisartseNij

Als u patiënt bent van een van de huisartsenpraktijken in Corlaer, De Nije Veste, Nijkerkerveen, Spoorstraat of Bij de Haven, dan kunt u gebruikmaken van deze app op uw smartphone. Als u patiënt bent van Huisartsenpraktijk Zwartebroek, dan komt de app ook voor u binnenkort beschikbaar.

U kunt de app downloaden via de App Store of Google Play. Daarna doorloopt u een paar stappen. Met de app HuisartseNij kunt u uw vragen stellen (e-consult), herhaalrecepten aanvragen en zelf een afspraak maken met uw huisarts. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw huisartsenpraktijk.

De online dienstverlening is een succes, steeds meer patiënten maken hiervan gebruik. In de afgelopen 12 maanden hebben ruim 5.500 patiënten ingelogd in het portaal. De nieuwe mogelijkheid om ook via een app gebruik te maken van de online diensten sluit aan bij een behoefte. Op alle locaties waar de app gebruikt wordt, liggen kaartjes met informatie over de app. Ook wordt de informatie vertoond op de wachtkamerschermen.

 

Gegevensuitwisseling tussen uw zorgverleners

Om u als patiënt goed te kunnen behandelen en begeleiden, is het belangrijk dat zorgverleners samenwerken en voor een deel over dezelfde informatie beschikken. Zo hoeft u niet elke keer opnieuw dezelfde vragen te beantwoorden. Via een zogenaamd keteninformatiesysteem kunnen verschillende zorgverleners binnen en buiten de Gezondheidscentra Nijkerk informatie delen. Denkt u bijvoorbeeld aan de huisarts, de praktijkondersteuner, de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of de wijkverpleegkundige. U bepaalt wie toegang tot de informatie krijgt. Eerst wordt namelijk aan u gevraagd om daarvoor goedkeuring te geven.

Patiëntenportaal

Voor de uitwisseling van gegevens over uw gezondheid en de behandeling of begeleiding tussen de betrokken zorgverleners gaat de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk binnenkort starten met een pilot met een nieuw patiëntenportaal van VitalHealth. Hierbij heeft u zelf toegang tot uw gegevens. 

In onderstaand filmpje van de Patiëntenfederatie kunt u zien hoe een PGO kan werken en wat uw rol als patiënt hierin is.

Nieuws

Omgaan met rouw en verlies

Hoe geeft u rouw en verlies een plek in uw leven? Het kan gaan om overlijden, of om ‘levend verlies’: allerlei andere verlieservaringen in uw leven. Zoals bijvoorbeeld het verliezen van [...]

Nijkerk Challenge 2019 succesvol!

Op zaterdag 28 september zijn ca 75 deelnemende wandelaars uit de gemeente Nijkerk de finish gepasseerd van de Nationale Diabetes Challenge in Den Haag. Zij deden dit in het kader van de Nijkerk [...]

Publicatie wandelen en Diabetes

In de Huisarts & Wetenschap van juni 2019 is een artikel gepubliceerd over een onderzoek dat de waarde van een wandelprogramma in het kader van de Nijkerk Challenge aantoont voor mensen met [...]