Online

Niet alleen uw zorgverlener is ervoor verantwoordelijk dat u beter wordt, u heeft hier als patiënt ook een  belangrijke rol in. Meer eigen regie, samen beslissen en het gesprek over uw gezondheid zijn allemaal ontwikkelingen waarin de rol van de patiënt (en daarmee de rol van de zorgverlener) in de zorg verandert. Digitalisering is hierin van belang. Het is vanwege de digitalisering dat uzelf ook meer regie kan nemen. Zelf afspraken maken, een korte vraag sturen naar je zorgverlener is in veel gevallen al mogelijk.

Hieronder vindt u meer informatie over de app HuisartseNij, gegevensuitwisseling tussen uw zorgverleners en het toekomstig patiëntenportaal.

Chronische zorg

Bij de stichting Gezondheidscentra Nijkerk werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo de beste zorg te kunnen leveren. Voor mensen met een chronische aandoening zijn er multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld, waarin gewerkt wordt langs onze drie pijlers: persoonsgericht, proactief en integraal. We werken er aan om niet meer in ziektespecifieke ketens te werken maar de patiënten met een generieke aanpak te benaderen aangezien er veel mensen meerdere chronische aandoeningen hebben en er veel overlap zit in het zorgproces. (klik hier voor een visual)

App HuisartseNij

Als u patiënt bent van een van de huisartsenpraktijken in Corlaer, De Nije Veste, Nijkerkerveen, Spoorstraat of Bij de Haven, dan kunt u gebruikmaken van deze app op uw smartphone. Als u patiënt bent van Huisartsenpraktijk Zwartebroek, dan komt de app ook voor u binnenkort beschikbaar.

U kunt de app downloaden via de App Store of Google Play. Daarna doorloopt u een paar stappen. Met de app HuisartseNij kunt u uw vragen stellen (e-consult), herhaalrecepten aanvragen en zelf een afspraak maken met uw huisarts. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw huisartsenpraktijk.

De online dienstverlening is een succes, steeds meer patiënten maken hiervan gebruik. In de afgelopen 12 maanden hebben ruim 5.500 patiënten ingelogd in het portaal. De nieuwe mogelijkheid om ook via een app gebruik te maken van de online diensten sluit aan bij een behoefte. Op alle locaties waar de app gebruikt wordt, liggen kaartjes met informatie over de app. Ook wordt de informatie vertoond op de wachtkamerschermen.

 

Gegevensuitwisseling tussen uw zorgverleners

Om u als patiënt goed te kunnen behandelen en begeleiden, is het belangrijk dat zorgverleners samenwerken en voor een deel over dezelfde informatie beschikken. Zo hoeft u niet elke keer opnieuw dezelfde vragen te beantwoorden. Via een zogenaamd keteninformatiesysteem kunnen verschillende zorgverleners binnen en buiten de Gezondheidscentra Nijkerk informatie delen. Denkt u bijvoorbeeld aan de huisarts, de praktijkondersteuner, de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of de wijkverpleegkundige. U bepaalt wie toegang tot de informatie krijgt. Eerst wordt namelijk aan u gevraagd om daarvoor goedkeuring te geven.

Patiëntenportaal

Voor de uitwisseling van gegevens over uw gezondheid en de behandeling of begeleiding tussen de betrokken zorgverleners gaat de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk binnenkort starten met een pilot met een nieuw patiëntenportaal van VitalHealth. Hierbij heeft u zelf toegang tot uw gegevens. 

In onderstaand filmpje van de Patiëntenfederatie kunt u zien hoe een PGO kan werken en wat uw rol als patiënt hierin is.

Nieuws

Klapper chronische pijn

De projectgroep chronische pijn heeft voorlichtingsmateriaal gemaakt in de vorm van pijneducatie voor de chronisch pijn-patiënt. De klapper helpt patiënten die chronische pijn hebben hun pijn [...]

VitalHealth Engage gelanceerd!

Vol trots hebben wij in week 43 samen met Philips VitalHealth Engage gelanceerd in Nijkerk! We zijn hiermee de eerste zorggroep in Nederland. De eerste patiënten maken nu al gebruik van dit [...]

Aanmeldpunt eerstelijns verblijf

Sinds 23 september 2019 zijn de huisartsen aangesloten op het aanmeldpunt eerstelijns verblijf. Nadat de huisarts heeft afgewogen of eerstelijns verblijf inderdaad de best passende zorgvorm is, [...]

Oncologische zorg in de eerstelijn

Het overzicht oncologische zorg in de eerstelijn is af. Huisartsen, oncologieverpleegkundigen, paramedici, psychologen en POH’s GGZ hebben in een traject van enkele maanden de mogelijkheden voor [...]