Samenwerking & Partners

Door zowel gezondheidscentrum Corlaer als gezondheidscentrum De Nije Veste is actief de samenwerking gezocht met meerdere partijen binnen en buiten de gemeente Nijkerk. Alleen door samen te werken kunnen we de zorg in Nijkerk verbeteren en toegankelijk houden. Samenwerkingspartners zijn gezocht op alle terreinen van gezondheid en zorg waarmee we invulling konden geven aan onze doelen. We hebben samenwerkingspartners op kennisgebied, op zorginhoud en binnen het sociaal domein. Hieronder noemen we enkele concrete samenwerkingsverbanden en partijen:

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Samen zoeken we naar nieuwe vormen van bijvoorbeeld uitkomstgerichte financiering, risicostratificatie en datamanagement.

Wijkverpleging en verzorging

Binnen de regio is de samenwerking opgezocht met Beweging 3.0, Amaris en Icare. Goede samenwerking met de thuiszorg is essentieel voor zinnige en zuinige zorg waarbij mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Meander en St. Jansdal

Op bestuursniveau onderhouden we goed contact met de ziekenhuizen Meander en het St. Jansdal over strategische samenwerkingen en integrale zorg.

Optimedis

Met het bedrijf OptiMedis wordt nauw samengewerkt in het longzorgproject en op het gebied van populatiemanagement. OptiMedis vervult de rol van integrator in het triple aim verhaal.

Gemeente Nijkerk

Binnen de gemeente Nijkerk hebben we actief de samenwerking opgezocht met het sociaal domein. Dit heeft met name geleid tot een betere samenwerking met de gebiedsteams, Sigma en de Bibliotheek. Daarnaast waren we actief betrokken in projecten zoals het Dialoog (samen aan zet), Positief Nijkerk en de digitale verwijskaart. We hebben goede relaties met de wethouders opgebouwd.

Overige spelers en kennispartners

Raedelijn, JVEI, Zorgbelang Gelderland, GMNL, GezondNL, Vilans, InEen, NoaberFoundation en IPH. Met deze partijen werken we nauw samen in projecten, pilots en door kennisuitwisseling. Met de gezondheidscentra Midden-Nederland wordt periodiek overlegd, informatie en kennis uitgewisseld en worden daar waar zinvol gezamenlijk projecten opgepakt.

Wegwijzer Nijkerk

Wij zitten als gezondheidscentra in de redactieraad van de Wegwijzer Nijkerk. Heeft u een (zorg)vraag en weet u niet direct bij welke organisatie in de gemeente Nijkerk u terecht kunt? De Wegwijzer Nijkerk kan u verder helpen.

www.wegwijzernijkerk.nl

Hogeschool Utrecht

Als Stichting Gezondheidscentra Nijkerk vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwijs op het gebied van gezondheid en zorg. Daarom hebben wij regelmatig stagiaires die een periode binnen ons centrum mee lopen en onderzoek doen. Hieronder kunt u de diverse stage onderzoeken in zien.

Nijkerk Sportief & Gezond

De buurtsportcoaches van Nijkerk Sportief en Gezond zijn actief op het gebied van sport en gezondheid en geven daarmee uitvoering aan de sport- en gezondheidsvisie vanuit de gemeente Nijkerk. Zo is de gemeente Nijkerk een JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente, de buurtsportcoaches geven uitvoering aan het gezondheidsprogramma door middel van het geven van lessen op scholen om daarmee een gezonde levensstijl te stimuleren.

www.nijkerksportiefengezond.nl

Bibliotheek Nijkerk

In samenwerking met de bibliotheek organiseren we gezondheidspunten,  bijeenkomsten die inwoners ondersteunen bij het verbeteren van hun gezondheid.  Tevens worden themamaanden georganiseerd, bijv. over slaap en voeding. Daarnaast organiseren we Zet een Stap-bijeenkomsten. De deelnemers hebben goede voornemens en willen echt iets veranderen. Maar ze merken ook dat het niet altijd lukt om het voornemen vol te houden. De bijeenkomsten zijn een steuntje in de rug.

www.bibliotheeknijkerk.nl

Sigma

Sigma, stichting voor welzijn + zorg + wonen, is sinds 2007 de welzijnsorganisatie voor inwoners van de gemeente Nijkerk. Sigma biedt informatie, advies en maatschappelijke ondersteuning aan volwassenen, mantelzorgers, senioren en vrijwilligers(organisaties). Door een uitgebreid pakket aan diensten en activiteiten stelt Sigma de inwoners van Nijkerk in staat om zo actief mogelijk mee te kunnen doen aan de samenleving.

www.sigma-nijkerk.nl

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Samen zoeken we naar nieuwe vormen van bijvoorbeeld uitkomstgerichte financiering, risicostratificatie en datamanagement.

Wijkverpleging en verzorging

Binnen de regio is de samenwerking opgezocht met Beweging 3.0, Amaris en Icare. Goede samenwerking met de thuiszorg is essentieel voor zinnige en zuinige zorg waarbij mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Meander en St. Jansdal

Op bestuursniveau onderhouden we goed contact met de ziekenhuizen Meander en het St. Jansdal over strategische samenwerkingen en integrale zorg.

Optimedis

Met het bedrijf OptiMedis wordt nauw samengewerkt in het longzorgproject en op het gebied van populatiemanagement. OptiMedis vervult de rol van integrator in het triple aim verhaal.

Gemeente Nijkerk

Binnen de gemeente Nijkerk hebben we actief de samenwerking opgezocht met het sociaal domein. Dit heeft met name geleid tot een betere samenwerking met de gebiedsteams, Sigma en de Bibliotheek. Daarnaast waren we actief betrokken in projecten zoals het Dialoog (samen aan zet), Positief Nijkerk en de digitale verwijskaart. We hebben goede relaties met de wethouders opgebouwd.

Overige spelers en kennispartners

Raedelijn, JVEI, Zorgbelang Gelderland, GMNL, GezondNL, Vilans, InEen, NoaberFoundation en IPH. Met deze partijen werken we nauw samen in projecten, pilots en door kennisuitwisseling. Met de gezondheidscentra Midden-Nederland wordt periodiek overlegd, informatie en kennis uitgewisseld en worden daar waar zinvol gezamenlijk projecten opgepakt.

Nieuws

Theatershow over stoppen met roken

Op woensdag 21 juni vindt de komedie ‘De sToppers’ plaats in Theater Streams Breede Beek. Deze gratis theatershow gaat over stoppen met roken. Na afloop van de voorstelling wordt informatie [...]

Theatershow de sTOPPERS

In een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow worden rokers en mee-rokers meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet. Een show waarin we om rokers denken en waarin we [...]

Vijfde RollatorFit van start!

De RollatorFit is een wandeltocht voor iedereen die in het bezit is van een rollator en in staat is om daarmee minimaal 200 meter te lopen. Het werd georganiseerd door de gezondheidscentra [...]