Samenwerking & Partners

Door zowel gezondheidscentrum Corlaer als gezondheidscentrum De Nije Veste is actief de samenwerking gezocht met meerdere partijen binnen en buiten de gemeente Nijkerk. Alleen door samen te werken kunnen we de zorg in Nijkerk verbeteren en toegankelijk houden. Samenwerkingspartners zijn gezocht op alle terreinen van gezondheid en zorg waarmee we invulling konden geven aan onze doelen. We hebben samenwerkingspartners op kennisgebied, op zorginhoud en binnen het sociaal domein. Hieronder noemen we enkele concrete samenwerkingsverbanden en partijen:

Hoe gaan wij om met zorg en gezondheid?

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Samen zoeken we naar nieuwe vormen van bijvoorbeeld uitkomstgerichte financiering, risicostratificatie en datamanagement.

Wijkverpleging en verzorging

Binnen de regio is de samenwerking opgezocht met Beweging 3.0, Amaris en Icare. Goede samenwerking met de thuiszorg is essentieel voor zinnige en zuinige zorg waarbij mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Meander en St. Jansdal

Op bestuursniveau onderhouden we goed contact met de ziekenhuizen Meander en het St. Jansdal over strategische samenwerkingen en integrale zorg.

Optimedis

Met het bedrijf OptiMedis wordt nauw samengewerkt in het longzorgproject en op het gebied van populatiemanagement. OptiMedis vervult de rol van integrator in het triple aim verhaal.

Gemeente Nijkerk

Binnen de gemeente Nijkerk hebben we actief de samenwerking opgezocht met het sociaal domein. Dit heeft met name geleid tot een betere samenwerking met de gebiedsteams, Sigma en de Bibliotheek. Daarnaast waren we actief betrokken in projecten zoals het Dialoog (samen aan zet), Positief Nijkerk en de digitale verwijskaart. We hebben goede relaties met de wethouders opgebouwd.

Overige spelers en kennispartners

Raedelijn, JVEI, Zorgbelang Gelderland, GMNL, GezondNL, Vilans, InEen, NoaberFoundation en IPH. Met deze partijen werken we nauw samen in projecten, pilots en door kennisuitwisseling. Met de gezondheidscentra Midden-Nederland wordt periodiek overlegd, informatie en kennis uitgewisseld en worden daar waar zinvol gezamenlijk projecten opgepakt.

Wegwijzer Nijkerk

Wij zitten als gezondheidscentra in de redactieraad van de Wegwijzer Nijkerk. Heeft u een (zorg)vraag en weet u niet direct bij welke organisatie in de gemeente Nijkerk u terecht kunt? De Wegwijzer Nijkerk kan u verder helpen. Misschien heeft u een vraag of zorgen over het opvoeden en opgroeien van uw kinderen. Of u bent op zoek naar een organisatie of instelling die u kunt inschakelen bij vragen over bijvoorbeeld werk en inkomen, schulden, gezondheid, dagbesteding of hulp in huis. Voor informatie en organisaties met betrekking tot al deze zaken kunt u terecht op Wegwijzer Nijkerk. De website is nét nieuw en groeit qua inhoud en aanbod nog steeds. Naast organisaties die iets voor u kunnen betekenen, vindt u er ook een agenda met activiteiten en het laatste nieuws over verschillende organisaties. Kijk op www.wegwijzernijkerk.nl

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Samen zoeken we naar nieuwe vormen van bijvoorbeeld uitkomstgerichte financiering, risicostratificatie en datamanagement.

Wijkverpleging en verzorging

Binnen de regio is de samenwerking opgezocht met Beweging 3.0, Amaris en Icare. Goede samenwerking met de thuiszorg is essentieel voor zinnige en zuinige zorg waarbij mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Meander en St. Jansdal

Op bestuursniveau onderhouden we goed contact met de ziekenhuizen Meander en het St. Jansdal over strategische samenwerkingen en integrale zorg.

Optimedis

Met het bedrijf OptiMedis wordt nauw samengewerkt in het longzorgproject en op het gebied van populatiemanagement. OptiMedis vervult de rol van integrator in het triple aim verhaal.

Gemeente Nijkerk

Binnen de gemeente Nijkerk hebben we actief de samenwerking opgezocht met het sociaal domein. Dit heeft met name geleid tot een betere samenwerking met de gebiedsteams, Sigma en de Bibliotheek. Daarnaast waren we actief betrokken in projecten zoals het Dialoog (samen aan zet), Positief Nijkerk en de digitale verwijskaart. We hebben goede relaties met de wethouders opgebouwd.

Overige spelers en kennispartners

Raedelijn, JVEI, Zorgbelang Gelderland, GMNL, GezondNL, Vilans, InEen, NoaberFoundation en IPH. Met deze partijen werken we nauw samen in projecten, pilots en door kennisuitwisseling. Met de gezondheidscentra Midden-Nederland wordt periodiek overlegd, informatie en kennis uitgewisseld en worden daar waar zinvol gezamenlijk projecten opgepakt.

Nieuws

VitalHealth trainingen goed op gang

< terug naar nieuws In juli hebben we VitalHealth geïntroduceerd bij de huisartsen en POH-S’ en. Zij gebruiken dit systeem nu voor patiënten in de programma’s Diabetes, COPD, Astma en CVRM. [...]

Longverpleegkundige GC-Nijkerk

< terug naar nieuws Stichting GC-Nijkerk heeft een longverpleegkundige aangenomen, die samen met de huisartspraktijken aan de slag gaat om de proactieve en preventieve zorg aan COPD-patiënten [...]