Leefstijlprogramma’s

Voor een gezonde leefstijl kan het nodig zijn dat u één of meerdere gewoontes aanpast. U wilt bijvoorbeeld minder drinken, meer bewegen of stoppen met roken. Een ongezonde gewoonte veranderen, is niet altijd makkelijk. Zeker niet als uw omgeving niet meedoet. Uw huisarts kan u ondersteunen. Bespreek uw doel en maak samen een plan. Uw huisarts kan u dan helpen, bijvoorbeeld door u door te verwijzen naar de beweegkuur GLI.

In onderstaande video wordt uitgelegd waarom het veranderen van gewoontes niet gemakkelijk is en maakt duidelijk waarom het moeilijk is goede voornemens vol te houden.

Veranderen van gewoontes

GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)

De Beweegkuur GLI is een gecombineerde leefstijlinterventie, gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig gewichtgerelateerd gezondheidsrisico. In de interventie staan een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal. Vanaf 2019 wordt de Beweegkuur GLI door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering (ZvW). Het is wel belangrijk dat de deelnemer dit vooraf controleert bij zijn/haar zorgverzekeraar.

De Beweegkuur GLI is een programma van twee jaar. Het eerste jaar bestaat uit de begeleidingsfase en het tweede jaar uit de onderhoudsfase. De Beweegkuur GLI wordt uitgevoerd door lokale zorgprofessionals. 

De verwijzing van deelnemers naar de Beweegkuur GLI verloopt altijd via de huisarts.

 

 

 

Het GLI-Team kijkt samen naar de individu om een behandelplan op maat te maken op het gebied van voeding, beweging en gedrag. Dit wordt met individuele gesprekken en 14 groepsbijeenkomsten gedaan.  De onderwerpen van deze bijeenkomsten kunnen gaan over voeding, motivatie, doelen, gedragsverandering, slaap, etc.

l

Leefstijlcoaches:
Birgit Wiersma (Di-eetgezond) en Carlijn Penthum-Kraak (Oefentherapie Cesar)

Voedingsprofessionals:
Birgit Wiersma (Di-eetgezond) en Leanne de Wolff (Di-eetgezond)

Beweegprofessionals:
Hester Liemburg (Fysiotherapie De Nije Veste) en Pieter Robbemond (Fysiotherapie Corlaer)

Gedragprofessional:
Roeliene Verkerk (Huisartsen de Nije Veste)


Duurzame gedragsverandering

Om de resultaten bij deelnemers te borgen is gedragsverandering een belangrijke component. Voor het realiseren van gedragsverandering en gedragsbehoud maakt het GLI-team gebruik van motiverende gespreksvoering. Daarbij heeft de deelnemer zelf de regie door zelfmanagement en het zelf formuleren van doelen.

Doelgroep
De Beweegkuur GLI is voor mensen vanaf een matig gewichtgerelateerd gezondheidsrisico met een inactieve leefstijl, die gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen.

Inhoud 1e jaar Beweegkuur
1 x intake met voedingsprofessional en doorverwijzing
1 x intake met beweegprofessional of gedragsprofessional
1 x individueel voedingsplan
10 x 60 min groepsbijeenkomst begeleiding
Enkele individuele gesprekken bij zorgprofessional naar keuze 

Inhoud 2e jaar Beweegkuur
4 x 60 min groepsbijeenkomst begeleiding
Enkele individuele gesprekken bij zorgprofessionals naar keuze

Bent u gemotiveerd om met uw leefstijl aan de gang te gaan en voldoet u aan bovenstaande criteria? Bespreek het met uw huisarts zodat deze een verwijzing voor u kan verzorgen.

Chronische zorg

Bij de stichting Gezondheidscentra Nijkerk werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo de beste zorg te kunnen leveren. Voor mensen met een chronische aandoening zijn er multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld, waarin gewerkt wordt langs onze drie pijlers: persoonsgericht, proactief en integraal. We werken er aan om niet meer in ziektespecifieke ketens te werken maar de patiënten met een generieke aanpak te benaderen aangezien er veel mensen meerdere chronische aandoeningen hebben en er veel overlap zit in het zorgproces. (klik hier voor een visual)

Nieuws

Theatershow over stoppen met roken

Op woensdag 21 juni vindt de komedie ‘De sToppers’ plaats in Theater Streams Breede Beek. Deze gratis theatershow gaat over stoppen met roken. Na afloop van de voorstelling wordt informatie [...]

Theatershow de sTOPPERS

In een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow worden rokers en mee-rokers meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet. Een show waarin we om rokers denken en waarin we [...]

Vijfde RollatorFit van start!

De RollatorFit is een wandeltocht voor iedereen die in het bezit is van een rollator en in staat is om daarmee minimaal 200 meter te lopen. Het werd georganiseerd door de gezondheidscentra [...]