Professionals bij GC-Nijkerk ondersteund bij persoonsgericht werken

 in Nieuws

< terug naar nieuws

In de regio Nijkerk is de stichting Gezondheidscentra Nijkerk actief om zorg te bieden aan ruim 33.500 patiënten, van jong tot oud. Willy Oldenburger-Joosse, directeur Zorg bij GC-Nijkerk, vertelt over de ambities om persoonsgerichte zorg tot in de haarvaten van de organisatie door te laten dringen. “Je kunt wel tools inzetten, maar dat betekent niet dat je ook persoonsgericht gaat werken. Daar is veel meer voor nodig.”

Als multidisciplinair samenwerkingsverband is stichting Gezondheidscentra Nijkerk gericht op verschillende patiëntgroepen, waaronder jeugd, ouderen, chronische zorg en GGZ-patiënten in de regio Nijkerk. “Persoonsgerichte zorg, proactief en preventief werken en integrale zorg lopen als speerpunten door al die programmalijnen heen. Persoonsgerichte zorg is niet voorbehouden aan alleen de chronische zorg.”

“In alle zorgprogramma’s streven we ernaar om persoonsgerichte zorg – een van de speerpunten uit onze visie – door te voeren. Om die omslag te kunnen maken zijn er vijf projecten gestart, onder het programma Samen Gezond!”, vertelt Oldenburger. GC-Nijkerk ontving in 2018 een financiële bijdrage van Zelfzorg Ondersteund om deze projecten te realiseren.

Voor het gehele artikel in de nieuwsbrief van Zelfzorg Ondersteund klik hier.