Valpreventie

 in Activiteiten, Preventie

De gezondheidscentra Nijkerk hebben valpreventie hoog in het vaandel staan. Een projectgroep heeft een implementatieplan (zorgpad) geschreven om valpreventie binnen Nijkerk zo goed mogelijk op de kaart te zetten.  

Het programma Valpreventie zoals we dat in Nijkerk inmiddels uitvoeren op de GC- Nijkerk betreft een multifactoriële aanpak voor signalering, identificatie en behandeling van (risicofactoren voor) vallen bij ouderen.

Om hoogrisicopatiënten op te sporen wordt in de richtlijn valpreventie van het CBO aanbevolen gebruik te maken van de Valanalyse van Veiligheid.nl. Onderdeel hiervan is de Valrisicotest waarbij middels enkele korte anamnestische vragen een indruk verkregen kan worden van een eventueel verhoogd valrisico.