PGD en ICT platform

 in Nieuws

< terug naar nieuws

Een PGD is een essentieel onderdeel in ons streven naar meer regie en zelfstandigheid van de patiënt. Met een PGD heeft een inwoner van Nijkerk altijd en overal zijn gezondheidsgegevens beschikbaar, waardoor hij nog beter partner in zijn of haar zorg en behandeling kan worden en de kwaliteit van de geboden zorg toeneemt.

Naast een goed functionerend PGD hebben we een ICT platform nodig, waarmee we in multidisciplinair verband samen kunnen werken rondom de patiënt. Immers gebruik van een PGD werkt alleen als de zorgverlener deze ook actief gebruikt in zijn of haar communicatie met de patiënt c.q. integreert in het zorgverleningsproces.

Dit heeft ertoe geleid dat wij ons georiënteerd hebben naar een platform en oplossing voor een combinatie van een PGD en een KIS. Na een lang en intensief selectietraject is onze uiteindelijk keuze gevallen op VitalHealth. VitalHealth is een regionaal ehealth platform. Dit platform en het keten informatiesysteem is bovenop het HIS gebouwd waardoor een goede uitwisseling tussen beide systemen mogelijk is en de zorgverlener niet meer in twee systemen hoeft te werken, wat de acceptatie en gebruik ten goede komt. Met het platform krijgen we een oplossing voor multi-disease ondersteuning met individueel behandelplan, behandeldoelen en educatie. Er is tweezijdig berichtenverkeer mogelijk van en naar het HIS. Ook is er ondersteuning bij facturatie, declaratie en (management-) rapportages op patiënt -en praktijkniveau. Alles om het werk van de zorgverlener eenvoudiger en kwalitatief beter te maken.

Alle aangesloten zorgverleners binnen Nijkerk kunnen in één oogopslag de meest actuele status zien van de patiënt en vanuit daar verdere zorg verlenen. Ook voor de POH levert de overgang naar het platform veel voordeel op. Met de POH-beslisondersteuning boekt de POH’er veel tijdwinst. Via het patiënten portaal E-vita kunnen de patiënten en hun mantelzorgers vervolgens betrokken worden bij hun eigen zorgtraject en veel zaken vanuit huis regelen. Patiënten worden op deze wijze gestimuleerd en ondersteund met zelfmanagement. Begin april wordt een start gemaakt met de implementatie van het platform.