Oncologische zorg in de eerstelijn

 in Nieuws

Het overzicht oncologische zorg in de eerstelijn is af. Huisartsen, oncologieverpleegkundigen, paramedici, psychologen en POH’s GGZ hebben in een traject van enkele maanden de mogelijkheden voor oncologische zorg in Nijkerk in kaart gebracht. 

Het resultaat is een helder overzicht waarin duidelijk wordt gemaakt wanneer de huisarts in gesprek gaat met een patiënt met kanker, wanneer de oncologieverpleegkundige ingeschakeld wordt, en wanneer de andere professionals. In het overzicht vind je ook afspraken over verwijzing en communicatie en praktische contactinformatie. 

Duidelijk is dat er veel deskundigheid is op het vlak van oncologische zorg. Met dit overzicht wordt ook de samenhang duidelijker, en weten we elkaar beter te vinden. 

Vanaf nu kunnen we met het overzicht aan de slag. In 2020 zal de werkgroep het overzicht toelichten in een bijeenkomst van de huisartsen carroussel (scholing). Ook wil de werkgroep in 2020 nog twee keer bij elkaar komen om te bespreken of het overzicht goed werkt en of er behoefte is aan meer stroomlijning of verdieping.

< terug naar nieuws