Beweegkuur GLI

 in Activiteiten

< terug naar activiteiten

De Beweegkuur GLI is een gecombineerde leefstijlinterventie, gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig gewichtgerelateerd gezondheidsrisico. In de interventie staan een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal. Vanaf 2019 wordt de Beweegkuur GLI door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering (ZvW). Het is wel belangrijk dat de deelnemer dit vooraf controleert bij zijn/haar zorgverzekeraar.

De Beweegkuur GLI is een programma van twee jaar. Het eerste jaar bestaat uit de begeleidingsfase en het tweede jaar uit de onderhoudsfase. De Beweegkuur GLI wordt uitgevoerd door lokale zorgprofessionals. 

De verwijzing van deelnemers naar de Beweegkuur GLI verloopt altijd via de huisarts.

 

Het beweegplan zet aan tot duurzaam bewegen en wordt uitgevoerd door de beweegprofessional. Het voedingsplan bestaat uit groepsbijeenkomsten en wordt uitgevoerd door de voedingsprofessional. De leefstijlcoach richt zich op het realiseren van een duurzame gedragsverandering op het gebied van energie-inname en lichamelijke activiteit. Het programma bestaat uit 14 groepsbijeenkomsten en daarnaast kan er individuele begeleiding plaatsvinden. Via een samenwerking met LifeGoals kan er ook een combinatie worden gemaakt met een beweeggroep.

Leefstijlcoaches:
Birgit Wiersma (Di-eetgezond) en Carlijn Penthum-Kraak (Oefentherapie Cesar)

Voedingsprofessionals:
Birgit Wiersma en Talitha Noij (Di-eetgezond)

Beweegprofessionals:
Hester Liemburg (Fysiotherapie De Nije Veste) en Pieter Robbemond (Fysiotherapie Corlaer)

Gedragprofessional:
Roeliene Verkerk (Huisartsen de Nije Veste)

LifeGoals instructeur:
Lara Kreikamp (Nijkerk Sportief en Gezond)

Duurzame gedragsverandering
Om de resultaten bij deelnemers te borgen is gedragsverandering een belangrijke component. Voor het realiseren van gedragsverandering en gedragsbehoud maakt de leefstijlcoach gebruik van motiverende gespreksvoering. Daarbij heeft de deelnemer zelf de regie door zelfmanagement en het zelf formuleren van doelen.

Doelgroep
De Beweegkuur GLI is voor mensen vanaf een matig gewichtgerelateerd gezondheidsrisico met een inactieve leefstijl, die gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen.

Inhoud 1e jaar Beweegkuur
1 x intake met voedingsprofessional en doorverwijzing
1 x intake met beweegprofessional of gedragsprofessional
1 x individueel voedingsplan
9 x 60 min groepsbijeenkomst begeleiding
1 x 60 min verspreid individuele begeleiding bij zorgprofessional naar keuze

Inhoud 2e jaar Beweegkuur
5 x 60 min groepsbijeenkomst begeleiding
1 x 60 min verspreid individuele begeleiding bij zorgprofessional naar keuze

Bent u gemotiveerd om met uw leefstijl aan de gang te gaan en voldoet u aan bovenstaande criteria? Bespreek het met uw huisarts zodat deze een verwijzing voor u kan verzorgen.