Beweegkuur GLI

 in Activiteiten

< terug naar activiteiten

De Beweegkuur GLI is een gecombineerde leefstijlinterventie, gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig gewichtgerelateerd gezondheidsrisico. In de interventie staan een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal. Vanaf 2019 wordt de Beweegkuur GLI door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering (ZvW). Het is wel belangrijk dat de deelnemer dit vooraf controleert bij zijn/haar zorgerzekeraar.

De Beweegkuur GLI is een programma van twee jaar. Het eerste jaar bestaat uit de begeleidingsfase en het tweede jaar uit de onderhoudsfase. De Beweegkuur GLI wordt uitgevoerd door lokale zorgprofessionals. De verwijzing van deelnemers naar de Beweegkuur GLI verloopt altijd via de huisarts.

Het beweegplan zet aan tot duurzaam bewegen en wordt uitgevoerd door de beweegprofessional. Het voedingsplan bestaat uit individuele en groepsbijeenkomsten en wordt uitgevoerd door de voedingsprofessional. De leefstijlcoach richt zich op het realiseren van een duurzame gedragsverandering op het gebied van energie-inname en lichamelijke activiteit.

Leefstijlcoaches:
Pauline Kortbeek (Di-eetgezond) en Melissa Smit-Mater (Oefentherapie Cesar Nijkerk)

Voedingsprofessional:
Pauline Kortbeek (Di-eetgezond)

Beweegprofessionals:
Wilga de Man (Fysiotherapie Corlaer) en Hester Liemburg (Fysiotherapie De Nije Veste).

Beweegkuur GLI- instructeur:
Tessel Kok van Nijkerk Sportief en Gezond.

Duurzame gedragsverandering
Om de resultaten bij deelnemers te borgen is gedragsverandering een belangrijke component. Voor het realiseren van gedragsverandering en gedragsbehoud maakt de leefstijlcoach gebruik van motiverende gespreksvoering. Daarbij heeft de deelnemer zelf de regie door zelfmanagement en het zelf formuleren van doelen.

Doelgroep
De Beweegkuur GLI is voor mensen vanaf een matig gewichtgerelateerd gezondheidsrisico met een
inactieve leefstijl, die gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen.

Inhoud 1e jaar Beweegkuur
Leefstijlcoach:
1 x intake en doorverwijzing
4 x 30 min. individuele begeleiding en follow-up.
3 x 60 min. groepsbijeenkomst begeleiding en follow-up

Beweegprofessional:
1 x individueel beweegplan opstellen
2 keer 60 min. Groepsbijeenkomst
Introductie Beweegkuur-instructeur

Voedingsprofessional:
1 x individueel voedingsplan
3 x 60 min. Groepsbijeenkomsten
(optioneel: 3 x individuele consulten)

Inhoud 2e jaar Beweegkuur
Leefstijlcoach:
2 x 30 min. individuele begeleiding en follow-up
3 x 60 min. groepsbijeenkomst begeleiding en follow-up

Voedingsprofessional:
3 x 60 minuten groepsbijeenkomsten
(optioneel: 3x individuele consulten)

Bent u gemotiveerd om met uw leefstijl aan de gang te gaan en voldoet u aan bovenstaande criteria? Bespreek het met uw huisarts zodat deze een verwijzing voor u kan verzorgen.