Aanmeldpunt eerstelijns verblijf

 in Nieuws

Sinds 23 september 2019 zijn de huisartsen aangesloten op het aanmeldpunt eerstelijns verblijf. Nadat de huisarts heeft afgewogen of eerstelijns verblijf inderdaad de best passende zorgvorm is, kan de huisarts bellen met het aanmeldpunt. De verpleegkundige van het aanmeldpunt doet triage, zoekt een geschikte plek en regelt de aanmelding. Dit neemt de huisarts veel zoekwerk uit handen. In Nijkerk zijn er plekken voor eerstelijns verblijf in de Pol en in Arkemheen. Vaak wordt een plek binnen of buiten de regio Eemland gevonden. 

Eerstelijns verblijf is bedoeld voor mensen die vanwege een medische oorzaak tijdelijk niet thuis kunnen wonen, maar voor wie een ziekenhuisopname niet nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een oudere die door de griep, of na ontslag uit het ziekenhuis tijdelijk niet voor zichzelf kan zorgen. De opname duurt normaal gesproken 24 uur tot 3 maanden. Daarna gaat de patiënt weer naar huis. 

Het aanmeldpunt is opgericht door het Meander Medisch Centrum, Huisartsen Eemland en de aanbieders van eerstelijns verblijf in de regio Eemland. De huisartsen in Nijkerk zijn nu ook aangesloten.

< terug naar nieuws