Kwaliteit en patiëntenparticipatie

De directie van Gezondheidscentra Nijkerk monitort samen met de werkgroep de kwaliteit van de geïntegreerde eerstelijnszorg die geleverd wordt door de zorggroep en de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit. De werkgroep kwaliteit houdt zich expliciet bezig met de kwaliteit van de geïntegreerde eerstelijns zorg.

Kwaliteit

De directie van Gezondheidscentra Nijkerk monitort samen met de werkgroep de kwaliteit van de geïntegreerde eerstelijnszorg die geleverd wordt door de zorggroep en de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit. De werkgroep kwaliteit houdt zich expliciet bezig met de kwaliteit van de geïntegreerde eerstelijns zorg.

Ons kwaliteitsbeleid is van toepassing op de geïntegreerde eerstelijns zorg die geleverd wordt in de zorggroepen en door de gezondheidscentra. Het is niet van toepassing op de monodisciplinaire praktijken. De monodisciplines pakken hun eigen kwaliteitsbeleid op, afhankelijk van de eisen die aan hen gesteld worden vanuit hun eigen contracten en zorgverzekeraars. Er is wel veel samenhang. Waar mogelijk pakken we gezamenlijk zaken op en zorgen we voor synergie. Er is door de beide centra een gezamenlijk intern kwaliteitsbeleid opgesteld. Jaarlijks doen we mee aan de zelfevaluatie van de kritische kwaliteitskenmerken van InEen.  We kijken daarbij naar optimale zorg en uitkomsten, samenwerking, patiëntenparticipatie, continuïteit en overdracht, bestuur en organisatie en informatiesystemen.  Dit zijn streefwaarden die de zorggroepen landelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Sinds medio 2015 hebben de beide gezondheidscentra een contract met Qualizorg voor de klanttevredenheidsonderzoeken. Daarmee voldoen zij aan de verplichtingen van de zorgverzekeraar voor het GEZ contract.

We vinden het als gezondheidscentra belangrijk om de patiënt de mogelijkheid te geven zijn of haar mening te geven. De afgelopen jaren hebben zij dit op verschillende manieren gedaan. We zijn daar blij mee, met de feedback kunnen we onze zorg en service verbeteren. Klik hier om te kijken wat we met die input hebben gedaan.

Onze gezondheidscentra staan ingeschreven bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns Zorg (www.skge.nl) waar mensen een klachtenfunctionaris kunnen inschakelen en zo nodig de geschilleninstantie. Ook alle huisartsen en apotheek staan daar ingeschreven.

Nieuws

Klapper chronische pijn

De projectgroep chronische pijn heeft voorlichtingsmateriaal gemaakt in de vorm van pijneducatie voor de chronisch pijn-patiënt. De klapper helpt patiënten die chronische pijn hebben hun pijn [...]

VitalHealth Engage gelanceerd!

Vol trots hebben wij in week 43 samen met Philips VitalHealth Engage gelanceerd in Nijkerk! We zijn hiermee de eerste zorggroep in Nederland. De eerste patiënten maken nu al gebruik van dit [...]

Aanmeldpunt eerstelijns verblijf

Sinds 23 september 2019 zijn de huisartsen aangesloten op het aanmeldpunt eerstelijns verblijf. Nadat de huisarts heeft afgewogen of eerstelijns verblijf inderdaad de best passende zorgvorm is, [...]

Oncologische zorg in de eerstelijn

Het overzicht oncologische zorg in de eerstelijn is af. Huisartsen, oncologieverpleegkundigen, paramedici, psychologen en POH’s GGZ hebben in een traject van enkele maanden de mogelijkheden voor [...]