Kwaliteit en patiëntenparticipatie

De directie van Gezondheidscentra Nijkerk monitort samen met de werkgroep de kwaliteit van de geïntegreerde eerstelijnszorg die geleverd wordt door de zorggroep en de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit. De werkgroep kwaliteit houdt zich expliciet bezig met de kwaliteit van de geïntegreerde eerstelijns zorg.

Kwaliteit

De directie van Gezondheidscentra Nijkerk monitort samen met de werkgroep de kwaliteit van de geïntegreerde eerstelijnszorg die geleverd wordt door de zorggroep en de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit. De werkgroep kwaliteit houdt zich expliciet bezig met de kwaliteit van de geïntegreerde eerstelijns zorg.

Ons kwaliteitsbeleid is van toepassing op de geïntegreerde eerstelijns zorg die geleverd wordt in de zorggroepen en door de gezondheidscentra. Het is niet van toepassing op de monodisciplinaire praktijken. De monodisciplines pakken hun eigen kwaliteitsbeleid op, afhankelijk van de eisen die aan hen gesteld worden vanuit hun eigen contracten en zorgverzekeraars. Er is wel veel samenhang. Waar mogelijk pakken we gezamenlijk zaken op en zorgen we voor synergie. Er is door de beide centra een gezamenlijk intern kwaliteitsbeleid opgesteld. Jaarlijks doen we mee aan de zelfevaluatie van de kritische kwaliteitskenmerken van InEen.  We kijken daarbij naar optimale zorg en uitkomsten, samenwerking, patiëntenparticipatie, continuïteit en overdracht, bestuur en organisatie en informatiesystemen.  Dit zijn streefwaarden die de zorggroepen landelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Sinds medio 2015 hebben de beide gezondheidscentra een contract met Qualizorg voor de klanttevredenheidsonderzoeken. Daarmee voldoen zij aan de verplichtingen van de zorgverzekeraar voor het GEZ contract.

We vinden het als gezondheidscentra belangrijk om de patiënt de mogelijkheid te geven zijn of haar mening te geven. Onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider van Zorgbelang Gelderland wordt aan patiënten input gevraagd over zowel het huidige functioneren/beleid van het centrum als over nieuwe, toekomstige projecten. Daarvoor worden panelgesprekken georganiseerd over een bepaald thema. Patiënten kunnen zich aanmelden om aan een dergelijk gesprek deel te nemen. Vooraf wordt het onderwerp gecommuniceerd via de wachtkamerschermen, de website en de zorgverleners.

Onze gezondheidscentra staan ingeschreven bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns Zorg (www.skge.nl) waar mensen een klachtenfunctionaris kunnen inschakelen en zo nodig de geschilleninstantie. Ook alle huisartsen en apotheek staan daar ingeschreven.

Nieuws

Proefwandelingen Nijkerk Challenge

Het team van de Nijkerk Challenge 2019 organiseert proefwandelingen op de dinsdagavonden 2, 9 en 16 april. De proefwandelingen starten om 19.00 uur vanaf Gezondheidscentrum De Nije Veste en zijn [...]

GLI-contract Zilveren Kruis

Dit jaar hebben we een overeenkomst gesloten met Zilveren Kruis voor het leveren van de zogenaamde GLI zorg. Ook hebben we een overeenkomst met CZ en zijn we in gesprek met Menzis en VGZ.  GLI [...]