Kwaliteit en patiëntenparticipatie

De directie van Gezondheidscentra Nijkerk monitort samen met de werkgroep de kwaliteit van de geïntegreerde eerstelijnszorg die geleverd wordt door de zorggroep en de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit. De werkgroep kwaliteit houdt zich expliciet bezig met de kwaliteit van de geïntegreerde eerstelijns zorg.

Kwaliteit

De directie van Gezondheidscentra Nijkerk monitort samen met de werkgroep de kwaliteit van de geïntegreerde eerstelijnszorg die geleverd wordt door de zorggroep en de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit. De werkgroep kwaliteit houdt zich expliciet bezig met de kwaliteit van de geïntegreerde eerstelijns zorg.

Ons kwaliteitsbeleid is van toepassing op de geïntegreerde eerstelijns zorg die geleverd wordt in de zorggroepen en door de gezondheidscentra. Het is niet van toepassing op de monodisciplinaire praktijken. De monodisciplines pakken hun eigen kwaliteitsbeleid op, afhankelijk van de eisen die aan hen gesteld worden vanuit hun eigen contracten en zorgverzekeraars. Er is wel veel samenhang. Waar mogelijk pakken we gezamenlijk zaken op en zorgen we voor synergie. Er is door de beide centra een gezamenlijk intern kwaliteitsbeleid opgesteld. Jaarlijks doen we mee aan de zelfevaluatie van de kritische kwaliteitskenmerken van InEen.  We kijken daarbij naar optimale zorg en uitkomsten, samenwerking, patiëntenparticipatie, continuïteit en overdracht, bestuur en organisatie en informatiesystemen.  Dit zijn streefwaarden die de zorggroepen landelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Sinds medio 2015 hebben de beide gezondheidscentra een contract met Qualizorg voor de klanttevredenheidsonderzoeken. Daarmee voldoen zij aan de verplichtingen van de zorgverzekeraar voor het GEZ contract.

We vinden het als gezondheidscentra belangrijk om de patiënt de mogelijkheid te geven zijn of haar mening te geven. De afgelopen jaren hebben zij dit op verschillende manieren gedaan. We zijn daar blij mee, met de feedback kunnen we onze zorg en service verbeteren. Klik hier om te kijken wat we met die input hebben gedaan.

Onze gezondheidscentra staan ingeschreven bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns Zorg (www.skge.nl) waar mensen een klachtenfunctionaris kunnen inschakelen en zo nodig de geschilleninstantie. Ook alle huisartsen en apotheek staan daar ingeschreven.

Nieuws

Publicatie wandelen en Diabetes

In de Huisarts & Wetenschap van juni 2019 is een artikel gepubliceerd over een onderzoek dat de waarde van een wandelprogramma in het kader van de Nijkerk Challenge aantoont voor mensen met [...]

Beter slapen

Ligt u wel eens wakker? Wilt u weten wat u zelf kunt doen om beter door te slapen en wat beter niet? Piekeren heeft ook invloed op de kwaliteit van onze slaap. In dit filmpje vertelt Bertha [...]

Themamaand Rouw en Verlies

We hebben allemaal te maken met verlies. Dat kan zijn een verlies door scheiding, ziekte, ontslag, verhuizing of het overlijden van een dierbare. Rouw is een normale reactie op dit verlies. Hoe [...]