Bijeenkomsten en trainingen zorgverleners

Bij GC-Nijkerk hechten we er veel belang aan dat we onze zorg en dienstverlening voortdurend verbeteren en beter aansluit op de wensen en doelen van de patiënt. Daarom organiseren we diverse bijeenkomsten en trainingen voor zorgverleners en medewerkers. De afgelopen periode hebben o.a. de volgende trainingen plaatsgevonden:

Scholing verbeterde meldcode
Doel: kennis opdoen zodat professionals de verbeterde meldcode kennen en weten wat hun verantwoordelijkheid vanuit de meldcode is. Daarnaast beter leren signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Training omgaan met agressief gedrag
Tijdens deze training staat ons eigen gedrag centraal als middel om effectief met agressie om te gaan. Met ons gedrag kunnen we een situatie uit de hand laten lopen (escaleren) en met ons gedrag kunnen we evengoed een situatie ombuigen tot een prettig werkbare situatie (de-escaleren).

Scholing Langerhans koolhydraatarme voeding voor uw DM2-patiënt
Langerhans staat voor goed diabetesonderwijs. Onderwijs dat direct toepasbaar is in de praktijk, gebaseerd is op de geldende richtlijnen en dat door de beste docenten wordt gemaakt door een positief team. Zo maakt Langerhans, met bijna dagelijkse scholingen ergens in Nederland, de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter!

3-daagse training positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken
De training bestaande uit een combinatie van theorie, oefenen in kleine groepjes en voorbeelden uit de praktijk. Oplossingsgericht werken is een aanvulling op het medisch model, waarbij de patiënt/cliënt bepaalt wat hij of zij wil bereiken. De zorgverlener sluit aan bij het doel van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken door het stellen van oplossingsgerichte vragen. De focus ligt dus op de gewenste toekomst. De ervaringen met oplossingsgericht werken zijn veelbelovend. Het kan gebruikt worden naast en in combinatie met het medisch model.

Samen gezond verder – intervisie, videofeedback en dialooggesprekken
We willen de komende 3 jaren zorgverleners stimuleren tot en ondersteunen bij zelfreflectie door het blijven faciliteren van intervisie en videofeedback en met elkaar meekijken. Reflectie willen we ook bereiken door 3 jaar lang dialooggesprekken te faciliteren tussen patiënten en zorgverleners o.l.v. Zorgbelang Inclusief. Met deze dialogen vragen we naar de ervaringen, wensen en behoeften van patiënten en zorgverleners. We organiseren 2 dialogen per jaar. Aan de dialoog nemen 4 zorgverleners en 8 patiënten deel. Per dialoog kunnen andere zorgverleners en andere patiënten deelnemen. Zo kunnen zorgverleners en patiënten uit verschillende patiëntengroepen aan de beurt komen.