Welzijn op Recept

 in Nieuws

In februari stonden in het AD en de StadNijkerk artikelen over Welzijn op Recept. Huisartsen Linda Blom en Marleen Buijs, twee inwoners en de welzijnscoach Annemieke vertelden over hun ervaringen. Heeft u deze interviews gemist? Lees hier het artikel in het AD nog eens na en hier het artikel in StadNijkerk. 

Inmiddels is de 50e verwijzing naar Welzijn op Recept binnen en deze kwam van de Huisartsen van de Nije Veste. Begin 2020 startte Welzijn op Recept met 2 huisartsen die verwezen. We zijn nu een jaar later en zijn er 25 verwijzers vanuit de huisartsenpraktijken die verwijzen naar Welzijn op Recept. Steeds meer huisartsen en praktijkondersteuners benutten Welzijn op Recept als verwijsoptie bij psychosociale problematiek. 

  • 2 verwijzers begin 2020 naar 25 verwijzers maart 2021 
  • 54 verwijzingen (eind maart 2021)
  • Veelvoorkomende redenen voor verwijzing: eenzaamheid, down gevoel, gemis van dag invulling, gebrek aan aansluiting, gemis zingeving en inactiviteit.
  • De interventie wordt benut voor alle leeftijdscategorieën. Verwezen inwoners zijn tussen 20 en 95 jaar oud en de gemiddelde leeftijd is 62 jaar. 72% van de betrokken mensen was nog niet bekend bij Sigma. 
  • Inwoners hebben vooral behoefte aan: contact/maatje, meer bewegen, ontspanning en/of vrijwilligerswerk doen. 

Ervaringsverhaal Welzijn op Recept (contact in coronatijd): Bea is aangemeld voor WOR. Ze wil graag zoeken naar een zinvolle invulling van de dag en denkt aan vrijwilligerswerk. Door corona is ze daarin terughoudend. Samen zoeken we naar alternatieven. Ze geeft aan het fijn te vinden af en toe te bellen. Ze kan dan even haar verhaal kwijt en zegt, dat de gesprekken haar weer positieve energie geven. Hierdoor heeft ze haar creatieve hobby weer opgepakt. Ook hebben we samen al mogelijkheden besproken voor vrijwilligerswerk, als dat wel weer kan. Ook in tijden van corona maatregelen helpt de welzijnscoach inwoners verder op weg naar meer welbevinden en vitaliteit.