Nijkerk Challenge 2020 helaas afgeblazen

Wandelfit!(Plus) start weer

Vanwege de voortdurende beperkende maatregelen rondom het voorkomen van de verspreiding van COVID-19 hebben wij helaas moeten beslissen dat de Nijkerk Challenge 2020 niet georganiseerd gaat worden.

 

De overwegingen die tot dit besluit hebben geleid zijn o.a. een te korte voorbereidingstijd voor nieuwe deelnemers, de onmogelijkheid om met elkaar naar goede (en mooie) wandel-startplekken te reizen en het feit dat het voorlopig praktisch niet mogelijk zal zijn om met een grote groep als de onze ergens terecht te kunnen voor koffie.

 

Wij hopen volgend jaar weer een prachtige Challenge te kunnen organiseren. Wellicht zal deze dan op een andere wijze dienen te worden vormgegeven, de tijd zal het ons leren.

 

Een tip van onze kant. Ga niet “zitten” wachten tot de volgende Challenge begint. Kom (of blijf) in beweging!

 

Inmiddels is de WandelFitPlus! vanaf De Nije Veste opgestart. Vanaf begin juni start WandelFitPlus! ook weer vanuit Gezondheidscentrum Corlaer. Meer informatie over WandelFitPlus! is te vinden op:

https://www.gc-nijkerk.nl/wandelfit-plus/

 

Vanaf maandag 25 mei wordt weer gestart met WandelFit!. Meer informatie over WandelFit! is te vinden op:

https://www.gc-nijkerk.nl/wandelfit/

 

Let wel op!! Verzamelen voor en na de wandeling moet buiten plaatsvinden met inachtneming van 1,5 m afstand. Het is niet mogelijk in De Nije Veste of Gezondheidscentrum Corlaer te verblijven!

 

Uiteraard gelden voor alle wandelingen de bekende beperkende maatregelen, zoals gecommuniceerd door de Rijksoverheid. Deze zijn te vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus

Nieuws

Welzijn op Recept

In februari stonden in het AD en de StadNijkerk artikelen over Welzijn op Recept. Huisartsen Linda Blom en Marleen Buijs, twee inwoners en de welzijnscoach Annemieke vertelden over hun [...]

VEILIGE ZORG TIJDENS DE CORONA-EPIDEMIE

In de gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste hebben alle praktijken diverse maatregelen getroffen in verband met het Corona virus om verspreiding in te perken en de nodige medische zorg te [...]

Samenwerking wondzorg in Nijkerk

Een multidisciplinaire werkgroep in Nijkerk bestaande uit wondconsulenten, huisartsen, doktersassistenten, een podotherapeut en een apotheker heeft  een protocol voor de behandeling van [...]

Schatkist met wandelroutes

Vanaf 2014 zijn er in het kader van de Nijkerk Challenge en WandelFit! veel wandeltochten georganiseerd. Deze vonden veelal plaats onder begeleiding van een zorgverlener. Met name in de [...]