Vertrek en opvolging Sam Siemssen

 in Nieuws

Per 1 augustus zal de heer Sam Siemssen, directeur-bestuurder van de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk, de organisatie verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan als directeur van RegiozorgNU en SpoedzorgNU.  Hij geeft aan altijd met veel plezier in Nijkerk te hebben gewerkt en met trots terug te kijken op alles wat in de afgelopen jaren bereikt en gerealiseerd is, samen met een professioneel en betrokken team van medewerkers en zorgverleners, waarbij vertrouwen en respect de basis was van een goede samenwerking.  De Raad van Toezicht heeft in afstemming met de zorgraad besloten om als opvolger van Sam Siemssen per 1 augustus 2020 Willy Oldenburger, de huidige directeur zorg, te benoemen tot directeur-bestuurder van de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk. Ze zal hierbij goed gebruik kunnen maken van haar ervaring, inhoudelijke kennis en relevante netwerk, binnen en buiten de centra. Om voldoende te kunnen blijven  inspelen op de ontwikkelingen waarmee de Stichting en zorgverleners binnen de twee Nijkerkse gezondheidscentra te maken hebben, zal tevens een manager bedrijfsvoering aangesteld worden, die ook de functie van waarnemend directeur zal gaan bekleden.

< terug naar nieuws