Succesvol longzorgsymposium

 in Nieuws

Stichting GC-Nijkerk kan terugkijken op een geslaagd longzorg symposium! Op 9 januari 2020 is met veel medewerkers, zorgverleners en genodigden stilgestaan bij de succesvolle resultaten van het longzorgcontract met Zilveren Kruis. Een inspirerende presentatie van dr. Pim Valentijn gaf ons nieuwe inzichten in de ontwikkelingen van ketenzorg naar netwerkzorg. Bij de diverse workshops konden de aanwezigen zich verder verdiepen in de verschillende aspecten van longzorg.  We kunnen trots zijn met elkaar op de mooie stappen die gezet zijn en gaan vol enthousiasme door op de ingeslagen weg!