Stageonderzoek patiëntenportaal afgerond

 in Nieuws

< terug naar nieuws

In januari 2019 heeft mevrouw Van den Akker, 2e-jaars studente Management in de Zorg aan de Hogeschool Utrecht, haar stage over het patiëntenportaal afgerond. Zij heeft onderzocht wat patiënten aan ondersteuning nodig hebben om makkelijker en beter met een patiëntenportaal te kunnen werken en het gebruik ervan te stimuleren.
Aanleiding voor deze stageopdracht
Om persoonsgericht te werken en patiënten meer eigen regie te laten nemen, is het belangrijk dat de patiënt goed geïnformeerd is. Een patiëntenportaal kan daarbij een rol vervullen. In het verleden hebben we geleerd dat de patiënt het platform alleen gebruikt als de zorgverleners dat ook doen én dat het belangrijk is dat de zorgverleners al goed met het systeem bekend en vertrouwd zijn. Daarnaast willen vooraf goed nadenken over de benodigde ondersteuning van patiënten (bijv. een helpdesk) om voor te zijn dat zorgverleners hiermee belast worden.
Conclusies stage
Het blijkt dat een helpdesk een onmisbare basisondersteuning is bij een patiëntenportaal en dat alle onderzochte organisaties met een patiëntenportaal beschikken over zo’n (online)helpdesk. Huisbezoeken door zorgverleners bleken effectief maar niet altijd haalbaar, omdat patiënten liever geen vreemden in huis hadden. Groepsbijeenkomsten- of cursussen om patiënten zelf te laten oefenen worden daarvoor in de plaats aanbevolen. Fysieke ondersteuning in de vorm van een helpdesk blijkt bij kleinere organisaties niet realiseerbaar, met uitzondering tijdens de introductie van het project.Aanbevelingen
Stichting GC-Nijkerk kan chronische patiënten en kwetsbare ouderen het beste ondersteunen door drie vormen van ondersteuning in te richten:
  1. Een online helpdesk voor optimale operationele ondersteuning tijdens gebruik door de patiënt. Een online helpdesk bestaat uit een webapplicatie met uitleg en FAQ (veelgestelde vragen en antwoorden) en een telefoonnummer. De helpdesk kan in het begin, tijdens de lancering eventueel ook een fysieke vorm krijgen en tegelijkertijd dienen voor wervende doeleinden. Zorgverleners kunnen patiënten dan doorsturen naar de fysieke helpdesk met nadere uitleg over het portaal.
  2. Het treffen van de juiste informatievoorziening (mensen, middelen en maatregelen), om patiënten te informeren, instrueren en gerust te stellen. Informatie over privacy en veiligheid is hierbij van belang. Maar ook informatie met wervingsdoeleinden en ‘oproep tot actie’.
  3. Het geven van trainingen aan huis voor belangstellende patiënten en het organiseren van (oefen)bijeenkomsten ofwel cursussen.

Het patiëntenportaal voor GC-Nijkerk zal mede worden aangeboden aan kwetsbare ouderen. Uit onderzoek is gebleken dat ouderen behoefte hebben aan ondersteuning maar zelf geen helpdesk raadplegen. Tevens hebben ouderen behoefte aan persoonlijke zorg. Thuistrainingen van gezondheidscentrum Maarssenbroek zijn effectief geweest.

Het is goed om alert te zijn op belangstellende (kwetsbare) patiënten en deze mensen te informeren over de mogelijkheden om thuis ondersteuning te krijgen bij het patiëntenportaal. Dit zou wellicht mogelijk gemaakt kunnen worden door Sigma. Via (oefen)bijeenkomsten/cursussen kunnen patiënten werken aan hun digitale vaardigheden en met meer gemak gebruik te maken van het patiëntenportaal. Deze ondersteuning zou misschien kunnen worden geboden door de bibliotheek. Heb je vragen of wil je het stageverslag van Thessa graag lezen of inzien, laat het dan even weten aan Marieke: m.boshouwers@gc-nijkerk.nl

What’s next?
Het patiëntenportaal is onderdeel van het project Samen Gezond Verder! Op dit moment bekijken we wanneer we het portaal in 2019 willen gaan starten onder mensen met een chronische aandoening en ouderen.