Samenwerking wondzorg in Nijkerk

 in Nieuws

Een multidisciplinaire werkgroep in Nijkerk bestaande uit wondconsulenten, huisartsen, doktersassistenten, een podotherapeut en een apotheker heeft  een protocol voor de behandeling van ulcus aan onderbeen of voet opgesteld. Doel van het protocol is complexe wonden eerder te helen. Veel patiënten met lang bestaande wonden hebben te maken met multimorbiditeit en psychosociale problemen. Door deze wonden is er een verminderde kwaliteit van leven door onder andere pijn, veelvuldig artsenbezoek en langdurige behandelingen.

In het protocol is aandacht voor de diagnose, de samenstelling van een behandelteam met een duidelijke verdeling van de rollen regie, medische eindverantwoordelijkheid en uitvoering, de communicatie in het team en eenduidig format voor het behandelplan en de verslaglegging (aan de hand van Altis en Time). Er is een formularium van wondmiddelen en wijze van toepassing van de middelen vastgesteld. De wondbehandeling is beschreven aan de hand van het Wond Classificatie Systeem, dat een indeling kent in gele, rode en zwarte wonden (klik hier voor het chronische wondstroomschema + wondbehandeling).

Op 16 november vond een online scholing plaats voor professionals werkzaam in Nijkerk. Aan deze scholing namen in totaal bijna 60 professionals deel (huisartsen,  doktersassistenten, professionals uit de wijkverpleging,  podotherapeuten en  apothekers). Alle deelnemers ontvingen vooraf de werkafspraken. De huisartsenpraktijken en podotherapiepraktijk ontvingen daarnaast een proefpakket van de wondzorgmiddelen uit het formularium. In de training kwamen alle aspecten van het werkproces aan de orde, inclusief een duidelijk filmpje over de toepassing van de middelen. 

< terug naar nieuws