Publicatie wandelen en Diabetes

 in Nieuws

< terug naar nieuws

In de Huisarts & Wetenschap van juni 2019 is een artikel gepubliceerd over een onderzoek dat de waarde van een wandelprogramma in het kader van de Nijkerk Challenge aantoont voor mensen met Diabetes. Het onderzoek is gedaan door het UMC Utrecht Julius Centrum en de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk. 

In het artikel in de H&W van juni is te lezen dat het 28 weken durende wandelprogramma een gunstig effect heeft op BMI, tailleomvang, bloeddruk en welbevinden bij deze groep en dat de praktijk leert dat een groot deel van onze deelnemers na drie jaar nog steeds wandelt met lotgenoten, ook zonder begeleiding. Een eerste duwtje in de goede richting kan lang doorwerken.

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk vindt het belangrijk dat de effectiviteit van het programma wetenschappelijk aangetoond wordt, zodat het nut hiervan onomstotelijk vaststaat en onder de aandacht gebracht kan worden.