welzijnoprecept

Welzijn op recept

Samen met de gemeente Nijkerk en de welzijnsorganisatie Sigma gaan we bezig met Welzijn op Recept. Welzijn op Recept is een alternatief voor de ‘traditionele medische aanpak’  voor psychosociale klachten die zich kunnen uiten in lichamelijke klachten. 

Bij Welzijn op Recept schrijft een verwijzer uit de eerstelijn (bijvoorbeeld een huisarts) een welzijnsrecept uit. Dat betekent dat een welzijnscoach samen met een inwoner kijkt welke welzijns- of sportactiviteiten kunnen helpen. Mensen kunnen bijvoorbeeld gaan sporten met een maatje, vrijwilligerswerk doen of naar een eetclub. Deze activiteiten helpen voor afleiding, meer zingeving, weer in contact komen met anderen, een gezondere leefstijl te krijgen. Daarmee verbetert iemand zijn of haar gezondheid en welbevinden. Dit kan effect hebben op de lichamelijke klachten.

De huisarts kijkt voor welke patiënt dit geschikt is. Hij bespreekt dit met de patiënt. De welzijnscoach kijkt dan samen met de inwoner wat bij hem of haar past, waar iemand behoefte aan heeft. Op dit moment is er een groepje mensen, van onder andere Sigma en de Gezondheidscentra Nijkerk en van de huisartsen van Nijkerk en Hoevelaken bezig om de werkwijze van Welzijn op Recept Nijkerk af te spreken. We kijken daarbij ook hoe het landelijk netwerk Welzijn op Recept ons kan helpen. 

Dit najaar hopen we te starten met de verwijzing naar de welzijnscoach en eind 2020 kunnen dan ook alle andere huisartsen hiermee starten. Met de gemeente hebben we afgesproken dat we de komende 3 jaar deze methode uitproberen en er van leren en met elkaar evalueren. We hopen zo een succesvolle samenwerking tussen de medische zorg en welzijn op gang te krijgen die voor veel mensen een helpende oplossing biedt.

Bekijk ons aanbod

Wilt u meer weten over ons beleid 2018 – 2020