Kwetsbare ouderen

Huisartsen en praktijkondersteuners werken in de zorg voor kwetsbare ouderen samen met o.a. wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, paramedici zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten, specialisten ouderengeneeskunde en partners in het sociaal domein zoals de gebiedsteams. In ons programma kwetsbare ouderen geven we  vorm aan deze samenwerking. Zo lukt het steeds beter om overzicht te hebben over de hele situatie van een kwetsbare ouderen en mogelijkheden te vinden om welbevinden te verbeteren en eigen regie te behouden.

Regelmatig stemmen we af in een multidisciplinair overleg. Maar ook hebben steeds meer professionals toegang tot ons keteninformatiesysteem van VitalHealth. Als de patiënt toestemming geeft, kunnen we in dit systeem werken vanuit een gezamenlijk zorgbehandelplan. Ook kunnen we veilig berichten aan elkaar versturen. Zo hebben we altijd zicht op welke professionals bij de zorg en ondersteuning voor een kwetsbare oudere betrokken zijn. We doen geen dingen dubbel, en we kunnen elkaar makkelijk vinden. 

Strategisch overleg kwetsbare ouderen
Organisaties die zorg en ondersteuning leveren aan kwetsbare ouderen in Nijkerk  zijn sinds eind 2018 vertegenwoordigd in een strategisch overleg kwetsbare ouderen Nijkerk. Op 9 juli 2019 hebben zij hun ambitie vastgelegd in een gezamenlijke intentieverklaring. Partners in eerstelijns zorg en verpleging en verzorging, maar ook welzijn, gemeente en de woningbouwvereniging werken samen. Voor de komende jaren zijn drie speerpunten gekozen: samenwerking, het grijze gebied tussen thuiswonen en verblijven in een zorgomgeving en dementie.

Aanmeldpunt Eerstelijns Verblijf
Sinds 23 september 2019 zijn de huisartsen aangesloten op het aanmeldpunt eerstelijns verblijf. Nadat de huisarts heeft afgewogen of eerstelijns verblijf inderdaad de best passende zorgvorm is, kan de huisarts bellen met het aanmeldpunt. De verpleegkundige van het aanmeldpunt doet triage, zoekt een geschikte plek en regelt de aanmelding. Dit neemt de huisarts veel zoekwerk uit handen. In Nijkerk zijn er plekken voor eerstelijns verblijf in de Pol en in Arkemheen. Vaak wordt een plek binnen of buiten de regio Eemland gevonden.

Eerstelijns verblijf is bedoeld voor mensen die vanwege een medische oorzaak tijdelijk niet thuis kunnen wonen, maar voor wie een ziekenhuisopname niet nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een oudere die door de griep, of na ontslag uit het ziekenhuis tijdelijk niet voor zichzelf kan zorgen. De opname duurt normaal gesproken 24 uur tot 3 maanden. Daarna gaat de patiënt weer naar huis. Het aanmeldpunt is opgericht door het Meander Medisch Centrum, Huisartsen Eemland en de aanbieders van eerstelijns verblijf in de regio Eemland. De huisartsen in Nijkerk zijn nu ook aangesloten.

[/vc_column]

Bekijk ons aanbod

Wilt u meer weten over ons beleid 2018 – 2020