digital

Informatiebeveiligingsbeleid en risicomanagement

Informatiebeveiliging is de verzamelnaam voor de processen, die ingericht worden om de betrouwbaarheid van onze processen, de gebruikte informatiesystemen en de daarin opgeslagen gegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijk onheil. Het begrip ‘informatiebeveiliging’ heeft betrekking op:

  • Beschikbaarheid en continuïteit: het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van informatie en informatieverwerkende bedrijfsmiddelen op de juiste tijd en plaats voor de gebruikers.
  • Exclusiviteit en vertrouwelijkheid: het beschermen van informatie tegen kennisname en mutatie door onbevoegden. Informatie is alleen toegankelijk voor degenen die hiertoe geautoriseerd zijn;
  • Integriteit en betrouwbaarheid: het waarborgen van correctheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid van informatie en informatieverwerking.

Bekijk ons aanbod

Wilt u meer weten over ons beleid 2018 – 2020