projectfoto5

Connected Care met VitalHealth platform

Coördinate
In augustus 2018 was de overstap naar Vital Health een feit. Een betere samenwerking binnen de ketenzorg vóór onze patiënten. Alle ketenpartners, praktijkondersteuners en huisartsen samenwerken in één systeem rondom de ketenzorg Praktijkondersteuners werken structureel in deze nieuwe omgeving; ook wel Coördinate (vroeger KIS). Veilig communiceren en korte lijntjes met verschillende disciplines. Om dit mogelijk te maken zijn zoveel mogelijk zorgverleners getraind in het gebruik. Veranderingen gaan altijd gepaard met drempels, maar door de fijne input en inzet van vele verschillende disciplines wordt het steeds meer een geoliede machine. De zorg rondom Astma/COPD, CVRM, DM en in kleine stapjes ouderenzorg wordt steeds verder uitgebreid in Coördinate. 

 

Engage
We zijn klaar voor de volgende stap, de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De belangrijkste reden voor onze keuze voor Philips Vital Health. In het najaar van 2019 zijn de eerste patiënten samen met hun praktijkondersteuner gestart met exploreren van Engage. Eind 2019 hopen wij dit breed uit te rollen in Nijkerk. Met Engage hopen wij bij te dragen aan meer gemak en een betere gezondheid. Daarnaast krijgen patiënten met Engage een persoonlijke digitale omgeving waar zij informatie over hun gezondheid kunnen inzien, dit veilig op kunnen slaan en beheren.

Ook zijn zorgverleners laagdrempelig toegankelijk. Op deze manier kan een patiënt door middel van zelf opgestelde streefdoelen werken aan een zo zelfstandig en gezond mogelijk leven. Wij hebben er zin in om samen met de patiënt de eerste stappen te zetten in Engage!

Bekijk ons aanbod

Wilt u meer weten over ons beleid 2018 – 2020