Project oncologische nazorg afgerond

 in Nieuws

< terug naar nieuws

In 2017 en 2018 hebben we het project oncologische (na)zorg in de eerste lijn uitgevoerd. In dit project is aan patiënten die in het verleden kanker hebben gehad een vragenlijst gestuurd en een gesprek met de oncologieverpleegkundige aangeboden. Uit het project blijkt dat veel patiënten nog langerdurende klachten hebben. Ook is er weinig aandacht voor hervatting van de dagelijkse werkzaamheden gedurende het behandeltraject. De verbinding tussen de oncologieverpleegkundige en de huisarts is in dit project niet voldoende van de grond gekomen. Dit najaar verkennen we met huisartsen, paramedici en oncologieverpleegkundigen of en hoe we verder kunnen met oncologische zorg in de eerste lijn.