Programma Samen Gezond!

 in Nieuws

< terug naar nieuws

Het programma Samen Gezond gaat uit van persoonsgerichte zorg met de vraag hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de behoefte van de patiënt en die behoefte zonodig helpen verhelderen. We dragen zorg voor een geïnformeerde actief betrokken patiënt en een voorbereid proactief behandelteam met de verwachting dat dit zal leiden tot betere gezondheid, betere klanttevredenheid en het beheersen van de kosten.

Zowel aan de kant van zorgverleners als aan de kant van patiënten hebben we hiervoor activiteiten ontwikkeld.

  1. Leertraject voor zorgverleners; trainingen met een acteur, intervisie en video feedback trainingen.
  2. Gezondheidspunten voor patiënten; bijeenkomsten voor patiënten om hun doelen te verduidelijken en hieraan te werken.
  3. NCSI inzet door de POH’s; hulpmiddel om het doel van de patiënt te verhelderen
  4. PGD; ontwikkelen van een persoonlijk gezondheids dossier.
  5. Patiëntenparticipatie; hoe betrekken we de patiënt en horen we wat de patiënt wil.

Inmiddels heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden met de betrokken partijen; Stichting GC-Nijkerk, ZelfzorgOndersteund, Zorgbelang Gelderland en Zilveren Kruis. We hebben aangegeven hoe het programma tot nu verloopt, wat gaat goed en wat vraagt om extra aandacht. Na een voorzichtige start zijn steeds meer zorgverleners enthousiast betrokken bij de trainingen. Hier zijn we blij mee en we zullen de komende periode bekijken hoe we kunnen zorgen dat deze trainingen ingebed raken in onze organisatie. De ervaringen van  patiënten en zorgverleners met deze andere manier van consultvoering zullen worden verzameld, waardoor we inzichtelijk kunnen maken wat de ervaringen zijn en wat het oplevert.  Hier kunnen we de trainingen dan weer op aan laten sluiten. De gezondheidspunten zijn bijeenkomsten voor patiënten waar verschillende thema’s aan de orde komen, in het voorjaar wordt er bijv. een slaapweek georganiseerd. Daarnaast worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waar patiënten op weg geholpen worden bij het formuleren en bereiken van hun doelen.