Programma ouderenzorg

 in Nieuws

< terug naar nieuws

In 2018 willen we als Stichting Gezondheidscentra Nijkerk een slag maken om het programma ouderenzorg door te ontwikkelen en ervoor zorgen dat we deze zorg, die sinds 2016 in Nijkerk wordt geboden aan kwetsbare ouderen, nog beter in kunnen zetten. Dit doen we met onze eigen zorgprofessionals, maar ook met de professionals in het netwerk, zoals de wijkverpleegkundigen, de specialisten ouderengeneeskunde, welzijn en gebiedsteams. Onze projectleider Ella Benedictus zal deze ontwikkelslag gaan trekken. Zij werkt daarbij nauw samen met de huisartsen. Ook willen we de projectgroep MDO benutten voor dit project.

Reeds sinds 2016 bieden we in Nijkerk zorg voor kwetsbare ouderen in een programma. Dit programma bestaat uit een aantal stappen:

  • Selecteren van mogelijk kwetsbare ouderen
  • bepalen of een oudere daadwerkelijk kwetsbaar is
  • maken van een zorgplan
  • zo nodig: multidisciplinair overleg

De werkprocessen zijn beschreven en overzichtelijk weergegeven op het  intranet van GC-Nijkerk onder werkgroepen/ouderen. We vinden het belangrijk dat het plan voor doorontwikkeling goed aansluit bij de knelpunten en wensen in de praktijk. Daarom wordt een rondje langs alle locaties van huisartsenpraktijken in en om Nijkerk gedaan om met de huisarts en de POH in kaart te brengen hoe de huidige werkwijze is, welke successen en knelpunten er zijn en welke ontwikkelwensen er liggen.