Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

 in Feedback

< terug naar uw mening telt

[2017] Patiënten hebben hun input gegeven voor de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In eerste instantie is een groep deelnemers aan de slag geweest met het PGO van Patiënt1. Ze hebben aangegeven hoe het voor hen werkt en wat ze nodig hebben. Inmiddels werkt GC-Nijkerk niet meer met dit PGO.

Wat is een Persoonlijke Gezondheidsomgeving? Dit zijn apps en websites die door patiënten en (zorg)consumenten gebruikt worden om allerlei gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen. Een PGO is een levenslang online hulpmiddel voor patiënten om grip te houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot medicatie, onderzoeksuitslagen en inentingen.

Eind 2017 heeft een stagiaire van de opleiding Management in de Zorg voor ons wachtkamerinterviews gehouden met 28 patiënten over hun behoefte wat betreft een PGO. Daarvan geeft 68% aan een PGO te willen gebruiken. Vooral de functies ‘afsprakenoverzicht’ en ‘overzicht medische gegevens’ vindt men belangrijk. Om het daadwerkelijk te gaan gebruiken is het nodig een goede uitleg te krijgen.

Inmiddels zijn we als samenwerkende zorgverleners gebruik gaan maken van VitalHealth, een ICT-systeem waarin het zorgnetwerk rond en met de patiënt op een veilige manier informatie kan delen en met elkaar kan communiceren. We starten met chronische patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten en astma/COPD en ouderen. De inzichten die u als patiënt ons heeft gegeven in het verleden, zullen we gebruiken om zo goed mogelijk ook voor u te laten werken. Ook VitalHealth zelf vraagt structureel patiënten om hun mening om hun product te verbeteren.