Patiënteninformatie

 in Feedback

< terug naar uw mening telt

[2019] Wat we verder nog (gaan) doen, in samenwerking met de bibliotheek, is gebruik maken van de Stichting Lezen en Schrijven om met ons mee te kijken naar de leesbaarheid van onze patiënteninformatie. We zijn ons ervan bewust dat veel informatie op websites en wachtkamerschermen en in folders voor veel mensen te ingewikkeld is.

Onze website www.gc-nijkerk.nl zijn we aan het vernieuwen en onder de knop ‘voor de patiënt’ zullen we de patiënt zelf informeren over onze programma’s. Ook hierin zullen de vrijwilligers van Stichting Lezen en Schrijven met ons meekijken.