Panelgesprek zelfmanagement

 in Feedback

< terug naar uw mening telt

[Eind 2016 – 2017] Een van de thema’s waar wij de laatste jaren mee bezig zijn is zelfmanagement (welke initiatieven neem je zelf voor je gezondheid). Ook hierbij zijn op verschillende momenten patiënten gevraagd naar hun ideeën.

Onder leiding van Zorgbelang Gelderland heeft een panelgesprek plaatsgevonden over het thema zelfmanagement met 9 deelnemers. Het verslag van dit panelgesprek (eind 2016) staat op de website. Een kleine impressie van wat er gezegd is;

Wat is belangrijk?

“een aanleiding, iemand die je wakker schudt, een ervaringsverhaal”

” doelen stellen, behapbare doelen”

“vragen stellen, wat wil je zélf doen. De huisarts moet niet de doelen bepalen, maar samen”.

 

Wat verwacht je van de zorgverlener?

“eerlijkheid, van beide kanten”

“serieus worden genomen”

“persoonlijke afstemming”

“goed luisteren, doorvragen, afspraken maken, checken”

“oog voor totale gezinssituatie”

“keuzes voorleggen en consequenties bespreken”

 

En verder?

“vermijd het woord ‘MOETEN’, dit werkt averechts”

“meer doorvragen mag: er mag ook gevraagd worden naar bijv. financiën, werk, emoties”

 

Dit soort uitspraken zijn belangrijk om te horen. Het sterkt ons in de ideeën om nog extra aandacht te vragen voor persoonsgericht werken (dat is zorg waarbij rekening gehouden wordt met de unieke persoon en zijn behoeften en mogelijkheden). Ons project Samen Gezond! gaat daar over.

In 2016 hebben we onder leiding van ZelfzorgOndersteund! een scan van hoe we werken. Hierbij waren ook 2 patiënten aanwezig om hun mening te geven. Een van de wensen die hier genoemd werd was: ‘benader de patiënt vaker als groep, bijvoorbeeld door groepsvoorlichting te geven’.

Ook bij de startbijeenkomst begin 2017 van Samen Gezond! voor zorgverleners zijn patiënten aanwezig geweest en hebben mee gepraat.

In september 2018 zijn er rond dit onderwerp dialooggesprekken geweest. Een aantal patiënten en zorgverleners hebben met elkaar gesproken onder leiding van Zorgbelang Gelderland.