Project Longzorg Nijkerk

Longzorg Nijkerk

Het project Longzorg Nijkerk is inmiddels uitgegroeid tot een blijvend zorgprogramma. Voor de inhoud klikt u hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Fieke Lavèn, manager bedrijfsvoering (f.laven@gc-nijkerk.nl). Hieronder kunt u lezen hoe het project verlopen is vanaf 2015.

In 2015 is het project Longzorg Nijkerk gestart. Eind 2017 is voor zowel intern als voor extern (met name de zorgverzekeraar) een evaluatie uitgevoerd, met als doel zichtbaar te maken wat we van dit project hebben geleerd en om keuzes te kunnen maken naar de toekomst: hoe verder met longzorg, willen we deze valued based healthcare verbreden en op welke manier.

Drie jaar na de start van een vernieuwende aanpak van de longzorg in Nijkerk, mogelijk gemaakt door een uniek zorgcontract met Zilveren Kruis, was het eind 2017 tijd voor een evaluatie. Een moment om, samen met de zorgverzekeraar en de zorgverleners van Nijkerk de balans op te maken en een besluit te nemen over het vervolg. Wat zijn de resultaten als we kijken naar de gezondheid van de groep COPD-ers, de tevredenheid van de patiënt over de ervaren kwaliteit van de zorg, de betaalbaarheid en het werkplezier van de zorgverleners? Wat zijn onze ervaringen en leermomenten? De overall bevindingen zijn positief te noemen. De infographic geeft een beeld van de doelen, resultaten, aanpak, evaluatie en leerpunten. Van Zilveren Kruis krijgen we de mogelijkheid om het contract te verlengen en om deze uit te breiden met andere chronische aandoeningen. Met de zorgverleners van Nijkerk werken we verder aan onze longzorg en onderzoeken we het komende jaar hoe we deze aanpak generiek kunnen maken voor ook de diabetes en cardiovasculaire patiënten. Onze leerpunten nemen we daarbij mee: we zorgen eerst voor voldoende fundament. Benieuwd naar een uitgebreider verslag van onze evaluatie?

De zorgverleners in Nijkerk waren pioniers toen ze drie jaar geleden samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis besloten om in de eerstelijnslongzorg niet langer te sturen op productie, maar op uitkomsten. De resultaten van de pilot, die eind 2017 is afgesloten, zijn positief. De redactie van De Eerstelijns heeft in februari 2018 een artikel geplaatst onder de titel ‘Longzorg gestuurd op uitkomsten’.

Voor de evaluatie van het project Longzorg Nijkerk zijn infographics gemaakt.

Bekijk ons aanbod

Wilt u meer weten over ons beleid 2018 – 2020