Projecten

De afgelopen jaren binnen de gezondheidscentra Nijkerk werden gekenmerkt door pionieren, nieuwe initiatieven, ideeën uitproberen en nieuwe samenwerkingen onderzoeken. Op deze manier zijn veel mooie resultaten geboekt. Om het beheersbaar te houden, willen we per 2018 bewuster omgaan met nieuwe programma’s of vernieuwende werkwijzen. De uitgangspunten daarbij volgen hierna: de visie is leidend, we vertalen de visie naar verschillende patiëntengroepen, we zijn een lerende organisatie en we werken projectmatig en resultaatgericht.

Projecten

De afgelopen jaren binnen de gezondheidscentra Nijkerk werden gekenmerkt door pionieren, nieuwe initiatieven, ideeën uitproberen en nieuwe samenwerkingen onderzoeken. Op deze manier zijn veel mooie resultaten geboekt. Om het beheersbaar te houden, willen we per 2018 bewuster omgaan met nieuwe programma’s of vernieuwende werkwijzen. De uitgangspunten daarbij volgen hierna: de visie is leidend, we vertalen de visie naar verschillende patiëntengroepen en we werken projectmatig en resultaatgericht.

Bekijk hieronder onze projecten

Gezondheidspunt/Zet een stap

Het onderdeel Gezondheidspunt/Zet een stap valt ook onder het Samen Gezond project. Het Gezondheidspunt bestaat  …

zet-een-stap

Project Samen gezond!

Met het project Samen gezond! beogen we samenwerking tussen een goed geïnformeerde en actief betrokken …

Project Longzorg Nijkerk

In 2015 is het project Longzorg Nijkerk gestart. Eind 2017 is voor zowel intern als voor extern (met name de …

project-longzorg3

PGD project

Er is behoefte aan een Persoonlijk Gezondheid Dossier, in te zetten in onze samenwerking met zowel patiënt als …

Oncologieproject

Voor het oncologieproject hebben huisartsen in samenwerking met een oncologieverpleegkundige de …

oncologieproject1

Nijkerk Challenge

Vanaf 2014 organiseren de gezondheidscentra in Nijkerk de Nijkerk Diabetes Challenge. Vanuit de inspiratie van de Bas ..

Ouderenzorg

Bijeenkomsten met alle betrokken zorgverleners rond ouderenzorg uit de eerste lijn en vertegenwoordiging …

project-ouderenzorg-rond2
zet-een-stap-mobiel

Gezondheidspunt/Zet een stap

Het onderdeel Gezondheidspunt/Zet een stap valt ook onder het Samen Gezond project. Het Gezondheidspunt bestaat  …

project-longzorg3-mobiel

Project Longzorg Nijkerk

In 2015 is het project Longzorg Nijkerk gestart. Eind 2017 is voor zowel intern als voor extern (met name de …

oncologieproject1-mobiel

Oncologieproject

Voor het oncologieproject hebben huisartsen in samenwerking met een oncologieverpleegkundige de …

project-ouderenzorg-rond2-mobiel

Ouderenzorg

Bijeenkomsten met alle betrokken zorgverleners rond ouderenzorg uit de eerste lijn en vertegenwoordiging …