Ministerie bezoekt St. Gezondheidscentra Nijkerk

 in Nieuws

Donderdag 9 juni was een delegatie van VWS, de NZA, Ineen, Zilveren Kruis en Huisartsen Eemland en Ineen bij Gezondheidscentra Nijkerk op bezoek om te praten over zorgen over de forse afname van samenwerkings gelden voor Nijkerk, en de tegelijkertijd toenemende werkdruk.

Door het wegvallen van een toereikende bekostiging is veel ondersteunend personeel noodgedwongen ontslagen en komen veel taken weer op de schouders van de zorgverleners neer. Kortom er viel veel te bespreken en het was een leuke en informatieve middag, waar kritische vragen over en weer werden gesteld. Het ministerie van VWS presenteerde haar toekomstvisie op de basiszorg. Deze toekomstvisie van VWS bleek naadloos aan te sluiten bij de speerpunten van Gezondheidscentra Nijkerk! Daarmee kun je denken aan, naast goede basiszorg, ook veel aandacht voor leefstijl en preventie. Maar ook een goede samenwerking met het sociale domein (gebiedsteams van de gemeente en welzijnsorganisaties) en het bieden van een centraal aanspreekpunt voor patiënt en de overige lokale partners in de zorg. Gezondheidscentra Nijkerk pleitte voor een eigen multidisciplinaire en betere financiering voor de lokale samenwerking. We hopen dat Zilveren Kruis hier vervolg aan zal geven.

Zie ook het artikel in StadNijkerk.