Longzorgprogramma Nijkerk op congres Realisatie hoofdlijnenakkoorden

 in Nieuws

< terug naar nieuws

Op 16 november 2018 vindt in Utrecht een congres plaats over de juiste zorg op de juiste plek en de hoofdlijnenakkoorden. Op dit congres is er een parallelsessie verzorgd door de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk over een samenwerkingsprogramma, dat de zorgverlening aan COPD-patiënten verbetert.

Geleerde lessen
Sam Siemssen, directeur en bestuurder van de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk, is een van de sprekers op het congres van 16 november. In een parallelsessie zal hij uitgebreid stil staan bij de opzet en het tot stand komen van het Nijkerkse longzorgprogramma, de geleerde lessen en de plannen voor de toekomst.

Onderwerpen
Op het congres komen een groot aantal onderwerpen aan de orde, zoals:

  • Hoe denken eerste en tweede lijn en patiënten over de juiste zorg op de juiste plek? Waar liggen de kansen en mogelijkheden?
  • Welke goede voorbeelden en initiatieven zijn er tussen huisartsen en medisch specialisten? Bijvoorbeeld afspraken over onderling verwijzen, telemedicine, meekijkconsulten, zorgpaden en (digitaal) multidisciplinair overleg
  • Hoe kan de 450 miljoen euro transformatiegeld uit de hoofdlijnenakkoorden regionaal besteed worden?
  • Wat zijn de gevolgen van geïntegreerde zorg voor de ICT, bestuurlijke inrichting, onderlinge samenwerking en de manier van leidinggeven van een organisatie?
  • Gaan zorgverzekeraars samenwerken bij zorginnovaties en ook congruent inkopen?

Praktische tips
Er zijn plenaire voordrachten, themagerichte parallelsessies, workshops en een groot aantal actuele flitspresentaties. Aan het eind van het congres krijg de deelnemers van alle sprekers een aantal praktische tips aangereikt.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het congres over de juiste zorg op de juiste plek en de hoofdlijnenakkoorden op 16 november 2018 in Utrecht? Klik dan voor het programma, de sprekers en alle andere informatie op de congrespagina van de Guus Schrijvers Academie. Accreditatie is aangevraagd.