Koploper persoonsgerichte zorg

 in Nieuws

Voor Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is persoonsgerichte zorg een belangrijke pijler binnen de zorgverlening. Eigen regie en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Nijkerk wil dit ondersteunen en stimuleren met het platform voor zorg- en gezondheidsprogramma’s Philips VitalHealth Engage. De eerste patiënten maken hier nu kennis mee.

Engage is een platform voor zorg- en gezondheids- programma’s. Het maakt zorg op afstand en samenwerking in het zorgnetwerk mogelijk. Engage creëert een omgeving waarin alle relevante zorgverleners en de patiënt betrokken kunnen worden bij het zorgproces om informatie te delen, te overleggen en meer.

“In de loop der jaren is een omslag gekomen in hoe de patiënt in de zorg staat”, zegt poh’er Josine Moes MSc RN, programmamanager Engage. “Samen beslissen en persoonsgerichte zorg krijgen nu veel meer aandacht en daar kunnen we met Engage heel goed op aansluiten. We kunnen bijvoorbeeld de snelgroeiende groep chronisch zieken zorg op afstand bieden. Voor de patiënt kan de zorg daarmee zoveel mogelijk in de eerste lijn worden gehouden. En voor ons als zorgaanbieders betekent het dat we ondanks de groeiende zorgvraag optimale zorg kunnen blijven leveren. Denk bijvoorbeeld aan het vooraf invullen van een ziektelastmeter, zodat de gesprekstijd in de spreekkamer niet opgaat aan een lijstje afwerken, maar echt aan de zorginhoud kan worden besteed.”

Klik hier voor het volledige artikel in de Eerstelijns van december 2019.