GLI-contract Zilveren Kruis

 in Nieuws

< terug naar nieuws

Dit jaar hebben we een overeenkomst gesloten met Zilveren Kruis voor het leveren van de zogenaamde GLI zorg. Ook hebben we een overeenkomst met CZ en zijn we in gesprek met Menzis en VGZ.  GLI staat voor gecombineerd leefstijl interventie en past helemaal bij de doelstelling van ons samenwerkingsverband. De GLI is een combinatie van bewegen, voeding en gedrag. Hierbij wordt er gekeken of er gezondheidswinst gerealiseerd kan worden bij mensen met een (zeer) hoog gewichts-gerelateerd gezondheidsrisico. De doelgroep bestaat uit mensen met een gewichts-gerelateerd gezondheidsrisico, mensen met een inactieve leefstijl en mensen die gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen. Het programma kent een duur van twee jaar waarin de begeleidingsfase één jaar duurt en de onderhoudsfase 12 maanden. Als samenwerkingsverband hebben wij gekozen voor het erkende leefstijl interventie programma Beweegkuur. Gedragsverandering vindt plaats door middel van Motivational Interviewing. Hierbij heeft de cliënt de regie voor doelen die gesteld worden en staat zelfmanagement centraal. Beslissingen worden ook samen met de zorgprofessional gemaakt i.p.v. dat de zorgprofessional erboven staat. Dit sluit goed aan bij onze visie van persoonsgerichte zorg.
Inmiddels is een enthousiast multidisciplinair team bezig om het programma verder vorm te geven en in te richten. Hier zullen we op korte termijn zeker meer van horen. De verwachting is dat we medio maart van start gaan. Ruim van te horen zullen alle zorgverleners en betrokkenen uitleg krijgen over het programma en de inhoud.