Enquete patiënten met diabetes

 in Feedback

< terug naar uw mening telt

[2014 -2016] De afgelopen jaren hebben we bij sommige patiëntengroepen een enquête gedaan. Twee keer hebben we (ongeveer) dezelfde enquête gedaan bij patiënten met diabetes. In 2014 hebben 121 mensen deze ingevuld en in 2016 is deze ingevuld door 271 mensen. We wilden hiermee nagaan hoe u de verschillende zorgverleners waardeert (In 2014 wat het gemiddelde cijfer een 7,8. In 2016 was het gemiddelde cijfer een 8), hoe u de de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners ervaarde (75% ervaart wel samenwerking, 25% niet, in zowel 2014 als 2016) en ook de informatie die u van de verschillende zorgverleners krijgt.

In grote lijnen kunnen we zo nagaan hoe u een aantal zaken ervaart. En ook zien of dat in de loop van de tijd veranderd, zeker als we zelf iets verbeteren. Concreet hebben we de informatie die patiënten krijgen van de verschillende zorgverleners met elkaar afgestemd, zodat er geen tegenstrijdige dingen gezegd worden. De folder bij de apotheek is daarom toen ook vernieuwd.