Enquete patiënten met astma en/of COPD

 in Feedback

< terug naar uw mening telt

[2015-2017] Patiënten met de longaandoening astma en/of COPD hebben we de afgelopen jaren naar hun mening gevraagd. In 2015 hebben we ons longzorgprogramma helemaal vernieuwd. Iemand van het Longfonds heeft toen in opdracht van ons een gesprek gevoerd met een aantal patiënten om hun ervaringen en wensen op te halen.

Belangrijk voor het vertrouwen zijn een persoonlijk en goed contact met de huisarts of poh. Bewegen vinden deze mensen erg belangrijk en vooral als dat kan in een groep waarin ze anderen ontmoeten die tegen dezelfde dingen aanlopen. Stoppen met roken en de link met COPD is een lastig onderwerp. De mensen geven aan zich vaak niet begrepen te voelen. Een groepsgesprek als deze wordt erg gewaardeerd. Acceptatie van de gevolgen van de ziekte (zoals bijvoorbeeld ontslag) blijkt voor iedereen toch lastig te zijn. Er is weinig behoefte aan een individueel zorgplan en afspraken op papier; je houdt je toch gewoon aan wat de dokter zegt? Aandacht voor de persoonlijke situatie is wel belangrijk.

Daarnaast is in 2015 door 127 en in 2017 door 155 mensen een officiële CQi vragenlijst ingevuld. Het is een grote vragenlijst met 57 vragen. Als we al deze punten bij langslopen, dan zien we vaak geen grote significante verschillen tussen 2015 en 2017. 

Punten waar wel een positieve trend te zien is, zijn mensen die deel hebben genomen aan Longzorg Nijkerk t.o.v. niet Longzorg Nijkerk: ervaren benauwdheid van de patiënt, contact met meerdere zorgverleners, aandachtig luisteren, of afspraken zijn vastgelegd in een zorgplan, of zorgverleners de patiënt lieten meebeslissen.

De grootste positieve verschillen zie je bij mensen die zowel in 2015 als in 2017 de vragenlijst hebben ingevuld en sinds 2015 met Longzorg Nijkerk hebben meegedaan (dit is echter maar een kleine groep van 7 mensen).