Effect Nijkerk Challenge 2017 aangetoond

 in Nieuws

< Terug naar nieuws

Deelname aan wandelprogramma’s zoals de Diabetes Challenge heeft een positief effect op de gezondheid en kwaliteit van leven bij mensen met diabetes type 2 of mensen met een verhoogd risico hierop, bij een groep mensen die gemotiveerd en in staat is om ten minste 6 km per week te wandelen. Deelname aan wandelprogramma’s verkleint daarmee de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en andere complicaties en voor mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2, de kans daarop. Deelname is daarom voor beide groepen sterk aan te raden. Dit zijn conclusies uit een onderzoek van het Julius Centrum van het UMC Utrecht en de Gezondheidscentra Nijkerk naar de effecten van de Nijkerk Challenge 2017.

In 2017 hebben 75 mensen meegedaan aan de Nijkerk Challenge. Er wordt gewandeld onder begeleiding van een team van fysiotherapeuten, huisarts en diëtist, onder het motto wandelen is behandelen. Na een trainingsperiode van circa een half jaar wordt er in de zomer meerdere dagen aaneengesloten gewandeld. Ook bijeenkomsten en kookworkshops maken deel uit van de voorbereidingsperiode. Zelfmanagement is de basis. Er wordt aangesloten bij ieders eigen behoefte en mogelijkheden.

Het effect van deelname op de fysieke gezondheid en kwaliteit van leven is onderzocht bij 30 deelnemers met diabetes type 2 en bij 27 mensen met een verhoogd risico hierop. De resultaten zijn uiterst gunstig: een voor de gezondheid relevante afname in gewicht, BMI, middelomtrek, en bloeddruk werd gevonden. Bij de acht deelnemers met diabetes type 2 die voorafgaand aan de Nijkerk Challenge een te hoge bloedsuikerwaarde hadden (HbA1c >53 mmol/mol) werd een relevante afname gevonden (afname van 6.5 mmol/mol). Deelname aan de challenge verbeterde de kwaliteit van leven, uitgedrukt in welbevinden (WHO-5 vragenlijst, gezondheidsstatus (EQ-VAS) en de mate van activatie (PAM-13 vragenlijst).

Sinds 2014 organiseren de Gezondheidscentra Nijkerk de Nijkerk (Diabetes) Challenge, vanuit de inspiratie van de Bas van de Goor Foundation dat een aandoening geen beperking hoeft te zijn om je doelen te bereiken. De Nijkerk Challenge is in de jaren uitgebreid naar andere doelgroepen dan alleen de mensen met diabetes en ook bedoeld voor mensen met overgewicht, andere chronische ziekten of een verhoogd risico daarop.

De Stichting Gezondheidscentra Nijkerk beschouwt het onderzoek van het Julius Centrum als stimulans om verder in te zetten op proactieve en preventieve zorg. De trots van de deelnemers, het gewonnen zelfvertrouwen en de gezondheidswinst zijn voor de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk aanleiding om inwoners van Nijkerk te blijven uitdagen meer te bewegen en hun leefstijl aan te passen.

Meer informatie over de Challenge en een infographic over dit onderzoek:
https://www.gc-nijkerk.nl/over-gc-nijkerk/projecten/nijkerk-challenge/

Voor het wetenschappelijke artikel in Preventive Medicine Reports:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221133551830264X?via%3Dihub