Dialooggesprek longzorg

 in Feedback

< terug naar uw mening telt

[2019] Op 24 september 2019 was er een dialooggesprek tussen 4 zorgvragers met longproblemen en 3 zorgverleners. Zorgbelang Inclusief leidde het gesprek. We wilden van de zorgvragers weten wat ze ervan vinden dat zorgvragers steeds vaker de patiënt actief uitnodigen een proactieve rol te pakken in de (zelf)zorg en in hun contact met zorgverleners. ‘Proactieve rol’ blijkt voor de zorgvrager een lastige term. Opgemerkt werd ook dat het voor veel mensen nog lastig is om hun doel (wat is belangrijk/wat wil ik bereiken) te verwoorden. 

Zorgvragers bereiden zich meestal niet actief voor op een controleafspraak. Over het algemeen komt men pas in actie als men benauwd is en gaat dan naar de dokter. Een enkeling verdiept zich in de positieve effecten van bewegen en gaat naar de fysiotherapeut of sportvereniging. Zorgverleners bespreken steeds vaker met de patiënt een longaanvalplan. Besproken wordt dan wat de eerste signalen bij iemand zijn als benauwdheid optreedt. Dat kan per persoon verschillen. En wat de zorgvrager kan doen om benauwdheid te voorkomen. De fysiotherapeut legt tegenwoordig meer de nadruk op communicatie met de zorgvrager om te achterhalen wat men nog wil bereiken en hoe men er zelf voor gaat zorgen fit te blijven.

De deelnemers kregen de gelegenheid om op een post-it hun wensen en verlangens kort te noteren. Deze werden daarna gezamenlijk besproken. De deelnemers hebben de dialoogmethodiek als verrassend ervaren, iedereen werd gehoord. Daarnaast vond men het fijn de ervaringen van anderen te horen. 

Concluderend kan gezegd worden dat zorgvragers verschillend zijn en dat daarom een verschillende aanpak voor zelfzorg bij longzorg patiënten nodig is. Niet iedere zorgvrager is geschikt voor een proactieve rol.  Daarnaast zou het goed zijn om te bespreken hoe zorgverleners eenzelfde taal kunnen gaan spreken naar de zorgvragers, aangezien de invulling van de proactieve rol  van zorgvragers per zorgverlener verschilt. POH-ers kunnen tot slot met de zorgvrager bespreken wat men graag zou willen weten m.b.t. de longaandoening en aangeven waar informatie te vinden is. 

Klik hier voor de link naar de rapportage dialooggesprek longzorg / Zorgbelang Inclusief