Bijeenkomst persoonsgerichte zorg

 in Nieuws

< terug naar nieuws

Stichting GC-Nijkerk organiseert eens per kwartaal bijeenkomsten waarin op boeiende wijze een thema belicht wordt. De laatste bijeenkomst was geheel opgebouwd rondom het thema persoonsgerichte zorg, met als inspirerende sprekers Frank Pieters (verdraaide organisaties) en Jeroen Havers (Vilans). Frank liet ons zien dat er een spanningsveld bestaat tussen de systeemwereld waar professionals mee te maken hebben en de eigen rol als hulpverlener in de leefwereld en de bedoeling van zorg. Het systeem is bedoeld om je te ondersteunen, maar het risico bestaat dat het systeem een doel op zich wordt. In de praktijk zie je dat de denkrichting of organisatiewijze vanuit de systeemwereld via de leefwereld naar de bedoeling gaat. Dat zou meer andersom moeten zijn, de bedoeling moet leidend zijn. Daar moeten we het gesprek met elkaar over voeren. Vragen als “hoort het of helpt het?” zijn dan belangrijk.

De kern zit in vertrouwen krijgen en (durven) geven en de verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. Loslaten, of anders vasthouden? Hoe vergroot je het zelfoplossend vermogen. Waar ben je aan het zorgen en los je het voor de ander op. En op welk moment moet je er weer zijn? De vraag is hoe je kunt vasthouden aan je enthousiasme van weleer. Onder elke frustratie zit een verlangen. Onder elk verlangen liggen persoonlijke waarden. Daarom is het belangrijk je waarden te onderzoeken alsmede hoe je die gaat waarmaken.

Jeroen Havers van Vilans ging hier na de pauze verder op inzoomen, de deelnemers bespraken in steeds wisselende tweetallen een aantal vragen rondom persoonsgerichte zorg:

  • Wat is voor jou een belangrijke waarde op het gebied van persoonsgerichte zorg?
  • Wat is een voorbeeld in je werk waar dit goed tot zijn recht kwam? En wat maakte dit een waardevol moment?
  • Hoe zou je die waarde meer in je dagelijkse praktijk kunnen brengen en hoe kan ‘Samen Gezond’ hierin ondersteunen?

Op basis van bovengenoemde vragen schreven de aanwezigen een kort verhaal en twee deelnemers hebben dit ook gepresenteerd. Bijeenkomsten als deze worden als leerzaam en boeiend ervaren. Voor herhaling vatbaar!